Infosheets

Op basis van vragen en informatie van lokale organisaties heeft het LSTA de volgende infosheets samengesteld en verspreid:

- Infosheet Programma van Eisen voor Trainingen
- Infosheet Kosten van Thuisadministratie
- Infosheet Wet Bescherming Persoonsgegevens
- Infosheet Intervisie met Thuisadministratievrijwilligers
Infosheet Ervaringsdeskundigheid
- Infosheet Meten van kwaliteit en resultaten
Infosheet Incasso en beslaglegging
- Infosheet Digitalisering
- Infosheet Format Projectplan
- Infosheet Ouderenmishandeling
- Infosheet Fraude

Heeft u aanvullende informatie? Wilt u een onderwerp bespreken of bijdragen aan een infosheet? Neem contact op!