Over het LSTA

In 2006 hebben Stichting het R.C. Maagdenhuis, Vereniging Humanitas en het Nationaal Ouderenfonds besloten een impuls te geven aan Thuisadministratieprojecten door het Landelijk Steunpunt Thuisadministratie op te richten. Het opzetten en uitbreiden van Thuisadministratieprojecten, werken met geschoolde vrijwilligers en een coördinator werd gestimuleerd, waardoor het mogelijk werd meer mensen te ondersteunen bij het weer op orde krijgen van hun administratie.

Het LSTA heeft vanaf 2006 ervaring en expertise opgebouwd in het stimuleren, begeleiden en ondersteunen van Thuisadministratieprojecten. In 2008 werd Delta Lloyd Foundation partner van het LSTA en in de loop van de tijd werd meer samengewerkt met het Nibud en Stimulansz.

Er is besloten om per 1 januari 2015 de aandacht en inzet meer te gaan richten op gemeenten, lokale organisaties en bedrijven. Daarnaast zal het LSTA ook onderzoek gaan doen naar de langetermijneffecten van Thuisadministratie. Deze nieuwe insteek leidde tot een aanpassing van de naam: van Landelijk Steunpunt Thuisadministratie naar Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie.

Het LSTA ontvangt financiering van diverse fondsen: Stichting het R. C. Maagdenhuis, Stichting Brentano's Steun des Ouderdoms, Stichting het Nationaal Ouderenfonds, Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een partij die in de coulissen wil blijven.

Meer informatie over:
Bijeenkomsten van het LSTA 
Jaaroverzicht 2015
Jaaroverzicht 2016