Gepubliceerd op 20 januari 2018 11:43

LSTA ontvangt € 102.000 van het Oranje Fonds

20 januari 2018 - Het LSTA krijgt een bijdrage van € 71.000 in 2018 en € 31.000 in 2019 van het Oranje Fonds voor opzetten van een basistraining voor coördinatoren Thuisadministratie en een coachingspool Sturen op Zelfsturing. 

Coördinatoren spelen een belangrijke rol in het organiseren en monitoren van goede ondersteuning door vrijwilligers aan hulpvragers met administratieve en/of financiële problemen. Coördinatoren opereren op verschillende niveaus; onder andere door het geven en organiseren van trainingen aan vrijwilligers, intakegesprekken met hulpvragers, begeleidden van vrijwilligers tijdens een ondersteuningstraject en afstemmen en samenwerken met andere organisaties en beroepskrachten. Er is nog geen landelijke basistraining voor coördinatoren. Het LSTA gaat deze in samenspraak met anderen ontwikkelen en gaat daarin meenemen wat er her en der al ontwikkeld is. Waarna we deze beschikbaar maken voor alle coördinatoren, zodat zij (nog) beter toegerust zijn.

Voor een effectieve ondersteuning van mensen met administratieve en/of financiële problemen is het noodzakelijk dat vrijwilligers geïnspireerd worden door het gedachtegoed en de wetenschappelijke achtergronden van Sturen op Zelfsturing; de basishouding waarbij rekening gehouden wordt met de psychologische basisbehoeften (autonomie, betrokkenheid en competentie), motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen. Door het opzetten van een coachingspool kunnen coördinatoren en vrijwilligers Thuisadministratie worden ondersteund bij het uitdragen van Sturen op Zelfsturing, van inspiratiebijeenkomsten tot trainingen.

Meer over de basistraining en de coachingspool volgt in komende nieuwsberichten en nieuwsbrieven!

Download het persbericht.

naar alle berichten