Gepubliceerd op 28 november 2018 10:36

Meetinstrument 'mijnBudget' toont positieve resultaten

28 november 2018 - De coördinatie en begeleiding van de vrijwilligers bij thuisadministratie is vrijwel altijd een gesubsidieerde activiteit. Dan is het belangrijk om de resultaten ervan zichtbaar en meetbaar te maken in de verantwoording aan de subsidiegever en de samenleving. 

In de periode begin 2016 tot oktober 2018 heeft een aantal organisaties gebruikt gemaakt van de light versie van de Budget Ster, thans ‘mijn Budget’ geheten. Met 165 cliënten/deelnemers van thuisadministratie zijn metingen verricht met ‘mijn Budget’. De resultaten hiervan zijn door de Effectenmonitor in kaart gebracht. Duidelijk zichtbaar is de ontwikkeling van de zelfredzaamheid tussen de eerste meting en de laatste meting in het traject. De sterkste stijging is gerealiseerd op 'stabiliteit', gevolgd door 'motivatie en verantwoordelijkheid', 'financieel administratieve vaardigheden', 'omgaan met geld' en 'relaties en sociaal netwerk'. Overigens ontwikkelen ook de andere thema’s 'stress door schulden', 'sociale vaardigheden' en 'basisvaardigheden' zich in positieve zin. 

Hieruit kan worden opgemaakt dat thuisadministratie een oplossing biedt voor deelnemers in hun problematische situatie. Als oplossingen in beeld komen, de zelfredzaamheid verbetert en de eigen verantwoordelijkheid stap voor stap groter wordt, kan met een verwijzing naar de waardeoriëntaties gesteld worden dat ook de kwaliteit van leven toeneemt.

naar alle berichten