Nieuws

29-01-2018

Activiteiten en resultaten LSTA in Jaarbericht 2017

29 januari 2018 - Met veel genoegen presenteert het LSTA het jaarbericht 2017, waarin het LSTA terugblikt op de activiteiten en resultaten van 2017. In het jaarbericht wordt beknopt verslag gedaan van een bewogen jaar, waarin veel kennis is verzameld en gedeeld, bijeenkomsten zijn georganiseerd en initiatieven verder zijn ... lees meer

20-01-2018

LSTA ontvangt € 102.000 van het Oranje Fonds

20 januari 2018 - Het LSTA krijgt een bijdrage van 71.000 in 2018 en 31.000 in 2019 van het Oranje Fonds voor opzetten van een basistraining voor coördinatoren Thuisadministratie en een coachingspool Sturen op Zelfsturing. 

Coördinatoren spelen een belangrijke rol in het organiseren en monitoren van goede ondersteuning door ... lees meer

20-12-2017

LSTA op eigen benen

20 december 2017 - Het is zover: van een programma van Stichting Het R.C. Maagdenhuis verandert het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie in een Stichting.  Het LSTA gaat door op de ingeslagen weg: op basis van de inhoud met alle betrokkenen kijken naar waar zaken goed lopen, wat verbeterd kan worden, wat her en der al ontwikkeld is en welke ... lees meer

18-12-2017

Vrijwilligersalliantie gevormd

18 december 2017 - De krachten van Humanitas, SchuldHulpMaatje, het Leger des Heils, Stichting Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN),Stichting Inspraak Orgaan Turken (IOT) en het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA) zijn gebundeld in het project 'Verduurzaming organisaties van- en met vrijwilligers in schuldhulp ... lees meer

24-11-2017

Rapport Thuisadministratie in Nederland

21 november 2017 - In 2017 heeft het LSTA voor de tweede keer een vragenlijst naar alle lokale organisaties (zonder landelijke koepel) met een dienst thuisadministratie gestuurd. De eerste keer was in 2015, waardoor een overkoepelend beeld van thuisadministratie kon worden geschetst. De vele informatie, maar ook de knelpunten en ... lees meer