Nieuws

06-03-2017

Update gebruik mijnBudgetSter

6 maart 2017 - De EffectenSter heeft in 2015 in samenwerking met het LSTA het instrument: 'mijnBudgetSter' ontwikkeld, dat gebruikt kan worden door vrijwilligers die hulpvragers met financiële problemen ondersteunen. De Ster geeft de mogelijkheid om de situatie van een hulpvrager in kaart te brengen. Het LSTA heeft vanaf januari 2016 aan 8 ... lees meer

01-03-2017

Training Sturen op Zelfsturing in mei 2017

1 maart 2017 - In mei 2017 start een vierde training Sturen op Zelfsturing. De training duurt 4 dagen en wordt gegeven door Het Gilde Vakmanschap. Deze training is bedoeld voor coördinatoren en geïnteresseerden die deel willen nemen aan de 'coachingspool' van het LSTA. Deelnemers aan de coachingspool gaan het gedachtegoed van Sturen ... lees meer

20-02-2017

Derde regiobijeenkomst voor coördinatoren in Zeist

20 februari 2017 - De derde regiobijeenkomst voor coördinatoren Thuisadministratie vond op 26 januari plaats in Zeist. Er werd volop gelegenheid geboden om elkaar te leren kennen en van gedachten te wisselen over inhoudelijke thema’s. 

De grenzen aan het vrijwilligerswerk werden besproken. De meeste organisaties bieden in ... lees meer

15-02-2017

Ontwikkel een Sponsorprogramma voor bedrijven

15 februari 2016 – Eén van de knelpunten waar lokale organisaties tegenaan lopen is gebrek aan financiering. Veel organisaties krijgen subsidie van de gemeente, maar deze is niet altijd toereikend. Lokale organisaties zoeken naar andere bronnen om het Thuisadministratieproject te financieren, nieuwe initiatieven te ontwikkelen of ... lees meer

25-01-2017

LSTA Infosheet Wet Bescherming Persoonsgegevens

25 januari 2017 - Met de opkomst van de informatietechnologie is het steeds gemakkelijker geworden om informatie te verzamelen en te delen. Tegelijkertijd zijn hier ook risico’s aan verbonden: de schending van privacy kan vergaande gevolgen hebben. 

Veel organisaties verwerken persoonsgegevens. Dit gebeurt ook bij ... lees meer