Nieuws

23-01-2017

LSTA jaarbericht 2016

23 januari 2017- Met veel genoegen presenteert het LSTA het jaarbericht, waarin het LSTA terugblikt op de activiteiten en resultaten van 2016.
Het LSTA brengt in het jaarbericht beknopt verslag uit van een bewogen jaar, waarin veel kennis is verzameld en gedeeld, bijeenkomsten zijn georganiseerd en initiatieven verder zijn vormgegeven.Veel kijk en ... lees meer

17-01-2017

Goede voornemens in aanpak schuldenproblematiek

17 januari 2017 - We gaan het jaar 2017 in met enkele positieve vooruitzichten op de aanpak van schuldenproblematiek. Zo zijn er verschillende campagnes gestart om het taboe op schulden te doorbreken en te stimuleren dat mensen vroegtijdig hulp gaan zoeken bij financiƫle problemen. In Amsterdam is bijvoorbeeld zo'n campagne ... lees meer

05-01-2017

Gift Aegon

5 januari 2017 - In december 2016 kreeg het LSTA het mooie nieuws dat Aegon een gift doet van 12.750,- ten behoeve van het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie en de activiteiten. De directie van Aegon Nederland had besloten de medewerkers geen kerstpakket te geven, maar de beoogde waarde te schenken aan een beperkt aantal, bij Aegon passende, goede ... lees meer

29-11-2016

Infosheet intervisie met thuisadministratievrijwilligers

29 november 2016 - Veel organisaties met een Thuisadministratieproject organiseren intervisie met vrijwilligers. Intervisie kan bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en aan meer binding en tevredenheid. Tijdens de intervisie kunnen casussen worden ingebracht, zoals: 'Hoe stel ik mijn grenzen in ... lees meer

24-11-2016

Verslag 10 jaar LSTA

24 november 2016 - Op 14 oktober vierde het LSTA het 10-jarig bestaan, bij Stichting Het R.C. Maagdenhuis in Amsterdam. Aanwezig waren vertegenwoordigers van diverse landelijke instellingen, fondsen, coƶrdinatoren en vrijwilligers van lokale Thuisadministratieprojecten.

Dagvoorzitter Tom van Meeuwen, voorzitter van het bestuur van Stichting Het R.C. ... lees meer