Nieuws

09-05-2017

Vervolgbijeenkomst regio Twente/Achterhoek

9 mei 2017 – De tweede regiobijeenkomst voor coördinatoren Thuisadministratie van diverse organisaties in de regio Twente/Achterhoek vond plaats op 10 april 2017 bij Stichting Welzijn in Lochem. Er werd een update gegeven door de aanwezige organisaties van lokale en landelijke ontwikkelingen. 

De problemen met ... lees meer

19-04-2017

Ouderenombudsman en Zilverlijn

19 april 2017 - Het LSTA is meer dan 10 jaar geleden opgericht door onder andere het Nationaal Ouderenfonds. De OuderenOmbudsman is een gratis service van het Ouderenfonds en helpt ouderen bij vragen over wonen, zorg, welzijn, mobiliteit of geldzaken. Thuisadministratievrijwilligers die ouderen ondersteunen kunnen hen wijzen op het bestaan van de ... lees meer

28-03-2017

Oneerlijke Incassopraktijken: let op!

28 maart 2016 - Op 14 maart jongstleden was het LSTA bij de voorlichtingsbijeenkomst van de ACM (Autoriteit Consument en Markt) over oneerlijke incassopraktijken. Deze middag in Den Haag was bedoeld om informatie uit te wisselen en te horen welke voorlichtingsmiddelen nuttig zijn bij de ondersteuning van mensen die problemen hebben met ... lees meer

16-03-2017

Infosheet Kosten van Thuisadministratie

16 maart 2017 - Wat zijn de kosten van Thuisadministratie en met welke kostenposten moet rekening worden gehouden? Hoe worden de kosten en coördinatie-uren gedekt? Het LSTA krijgt geregeld de vraag van coördinatoren naar een standaard begroting en dekkingsplan. Door de grote verschillen in kosten en beschikbare middelen van ... lees meer