2022: Nieuw kabinet met goede voornemens

Het jaar 2022 is een feit. En met dit nieuwe jaar een nieuw kabinet met goede voornemens. Eén goed voornemen is vorig jaar alvast in werking gesteld.

Nieuwe wetgeving

In november heeft het rijk de criteria verruimt om mensen verdacht van fraude toch deel te laten nemen aan een schuldregeling. En dit is goed nieuws! Want volgens CBS-onderzoek betreft slechts 6% van fraude gevallen opzettelijke schuld. Je leest er meer over in ons eerdere bericht ‘Versoepling Uitkeringsfraude’.

Voornemens regeerakkoord

Leeftijdsgrens kinderen en kostendelersnorm omhoog naar 27 jaar. Met de komst van de participatiewet kwam de kostendelersnorm. Kinderen ouder dan 21 jaar worden, net als ieder volwassen lid van een huishouden, verwacht mee te betalen in de woonlasten. Deze bijdrage werd vervolgens gekort op de uitkering van de huurder. In de praktijk kwamen gezinnen in de problemen door deze regeling omdat niet in iedere familie makkelijk te praten is over bijdragen woonkosten. Dit moet voor 2023 in werking treden.

Minimum loon stapsgewijs omhoog. De komende jaren wil het kabinet het minimumloon met 7,5% verhogen.

Brede schuldenaanpak wordt voortgezet. De aandacht voor vroegsignalering en preventie blijft hoog op de agenda staan en er komt meer geld voor beschutte werkplekken. Doel is om meer mensen blijvend naar werk te begeleiden en eerder te helpen bij beginnende schulden.

Bij verdienen in de bijstand. Het kabinet is voornemens om de mogelijkheid om bij te verdienen naast de bijstand te verruimen. Een aanpak waarmee een aantal grote gemeenten als Amsterdam al mee experimenteren. Doel is om de stap naar betaald werk te verkleinen doordat werk meteen leidt tot meer inkomen. Daarbij wil het kabinet de gemeenten, UWV en sociale partners meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk helpen door de inzet van maatwerk.

Kinderarmoede halveren. Het kabinet wil gedurende de volgende regeerperiode de kinderarmoede met de helft verkleinen. Het verkorten van schuldhulpverleningstrajecten en het toegankelijker maken van de WSNP moet hieraan bijdragen. Het vinden van een oplossing voor iemands schulden moet worden verbetert om kinderen sneller weer een gelijkwaardige plek in de samenleving te geven.

Gerelateerde artikelen