Effectiviteit ondersteuning vrijwilligers

Jansje van Middendorp promoveert op 24 november op een onderzoek naar de effectiviteit van de ondersteuning van vrijwilligers bij financiële problemen, aan de Radboud Universiteit. ‘Vrijwilligers kunnen ernstigere financiële problemen helpen voorkomen. Maar soms is de problematiek te complex of vallen hulpvragers voortijdig uit, waarna de problemen juist kunnen toenemen en vrijwilligers gedemotiveerd raken.’

De belangrijkste conclusie van Van Middendorp is dat als hulpvragers het traject afronden ze dan vaak minder ernstige financiële problemen hebben en meer rust ervaren. Maar er is ook ongeveer een kwart die voortijdig uitvalt. In sommige gevallen is de problematiek te complex. Maar ook de band tussen de hulpvrager en de vrijwilliger is van groot belang voor het slagen van een traject. Belangrijk volgens Van Middendorp is de rol van coördinatoren bij lokale welzijns- en vrijwilligersorganisaties. Zij begeleiden en trainen de vrijwilligers en zorgen voor de afstemming met beroepskrachten en andere organisaties. Er dient daarbij aandacht te zijn voor het afbakenen van de doelgroep en grenzen van de ondersteuning.

‘De inzet van vrijwilligers kan een grote bijdrage leveren aan het voorkomen van ernstiger financiële problemen en het vergroten van de financiële bekwaamheid van hulpvragers. Indirect kan dat ook leiden tot minder sociaal isolement, minder stress, een betere gezondheid van cliënten en daardoor tot lagere zorgkosten.’

Lees het persbericht van de Rabboud Universiteit hier of download hier het proefschrift.

Jansje van Middendorp is oud-medewerker van de LSTA en werkt momenteel als senior adviseur betrokken bij Spectrum, een adviesorganisatie voor maatschappelijke vraagstukken. Ze verdedigt haar proefschrift op donderdag 24 november 2022 om 12.30 uur in de aula van de Radboud Universiteit.
Meer weten over het onderzoek van Jansje? Kijk op jans.je

Gerelateerde artikelen