Erkenning voor de rol van coördinator vrijwillige inzet

De kwaliteit van vrijwilligerswerk staat of valt met de manier waarop vrijwilligers begeleid worden door een coördinator. Movisie deed hier onderzoek naar en publiceerde het rapport ‘Onderzoek Rol en Positie Coördinator Vrijwillige Inzet‘ in april 2020. 

In het onderzoek is gekeken naar de taken die coördinatoren uitvoeren, hun kwaliteiten en competenties en hoe die worden ingezet. De onderzoekers pleiten voor het ontwikkelen van twee elkaar aanvullende competentieprofielen, die van de strategische coördinator en de uitvoerende coördinator. Door het werk van de coördinator vrijwillige inzet beter in te kaderen weten coördinatoren beter wat wel en niet hun taken zijn, en kunnen ze hun grenzen beter bewaken. 

De ene organisatie heeft meer baat bij een coördinator vrijwillige inzet die op strategisch niveau bezig is, de andere organisatie heeft juist behoefte aan uitvoerende kracht. Het belangrijkste is dat het voor de coördinator duidelijk is wat de randvoorwaarden zijn en weet wat er verwacht wordt.

Gerelateerde artikelen