Financiële werkplaats ism Schouders Eronder

Heb jij als coördinator wel eens het idee dat jouw vrijwilligers als maatje in de thuisadministratie of in een financiële inloop niet goed hun rol kunnen vervullen? Zijn hulpvragen te zwaar, wordt jouw project juist niet goed gevonden of zitten jullie als ketenpartnerorganisaties elkaar in de weg in plaats van elkaar te versterken? De financiële werkplaatsmethode betrekt de beleidsmakers en andere partners bij vraagstukken die in jouw gemeente spelen en samen onderzoeken wij hoe de inzet van beroepskracht en vrijwilligers elkaar versterken en optimaliseren.

Het aanbod

In samenwerking met Schouders Eronder kan het LSTA gratis de financiële werkplaatsmethode aanbieden. Onder leiding van een LSTA medewerker ga je met jouw ketenpartners aan de slag met een vraagstuk dat speelt binnen jullie samenwerking. De werkplaatsmethode vraagt om een tijdsinvestering van maximaal acht dagdelen. Je krijgt daarvoor twee experts in de Schouders Eronder methoden en wordt er gebruik gemaakt van deskundigen uit het veld. Daarnaast maken de deelnemers zich de Schouders Eronder methode eigen, zodat zij in de toekomst met elkaar ook aan andere vraagstukken kunnen werken.

Wat:Schouders Eronder Werkplaats methode
Voor wie:Coördinatoren van lokale projecten en initiatieven die vrijwilligers inzetten bij geldzaken (ook welzijnsorganisaties) en hun ketenpartners.
Locatie:Online en/of bij jou in de gemeente.
Planning:Op aanvraag bij LSTA
Kosten:Gratis
Interesse:g.haanschoten@lsta.nl of bel naar 020 4205945

Inhoud 

Vrijwilligers spelen een steeds belangrijkere rol bij de ondersteuning van mensen met schulden en/of die moeite hebben met post begrijpen en administratie. Vrijwilligers hebben tijd voor persoonlijk contact en signaleren daardoor soms problemen die andere betrokkenen niet of pas later opmerken. Daarbij is de drempel naar informele zorg vaak lager dan naar formele zorg. Tegelijkertijd hoort het LSTA dat hulpvragen complexer zijn geworden dan een aantal jaren geleden. Het meest recente onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam: ‘Van Schulden naar Kansen’ laat zien dat er nog veel te winnen lijkt bij samenwerken binnen de keten van schulddienstverlening.  

De methode van Schouders Eronder helpt bij uitstek om signalen en knelpunten in de uitvoering en samenwerking gezamenlijk aan te pakken waarbij alle betrokken ketenpartners uitgenodigd worden om mee te denken in oplossingen.  

Hoe?  

De Schouders Eronder methode beslaat idealiter acht dagdelen (maar is aan te passen op wat nodig is).

Jij als aanvrager brengt het vraagstuk in en met betrokken ketenpartners wordt bekeken of dit vraagstuk gedeeld wordt. De ketenpartners worden betrokken en uitgenodigd om het vraagstuk te verhelderen, open te breken en mee te denken in oplossingen.

Het brede netwerk dat het LSTA en Schouders Eronder samen hebben wordt ingezet om experts in te vliegen die de groep kunnen inspireren om tot goede en gezamenlijke oplossingen te komen. Hiermee voorkom je dat je alleen staat met het vraagstuk. Daarnaast leert de keten elkaar beter kennen en wordt iedereen mede eigenaar van het vraagstuk. Samen komen we tot creatieve oplossingen waarin een ieder een bijdrage levert aan het verbeteren van de praktijk. 

LSTA en Schouders Eronder hebben ruimte om te helpen alle gewenste partijen uit te nodigen en te betrekken.

Voorbeelden 

Je kan denken aan verschillende onderwerpen zoals: 

Cultuur sensitieve dienstverlening: Hoe verbeter je jouw dienstverlening voor mensen die nieuw zijn in Nederland of de taal minder machtig zijn? Samen met verschillende partijen kunnen we do’s en dont’s verkennen maar vooral ook stappen zetten in het versterken van elkaars werkpraktijk.  

Hulpvragen worden te complex: Je hebt het gevoel dat hulpvragen complexer worden. Samen met de gemeente, formele zorg en andere belanghebbenden onderzoeken we samen welke signalen er leven, wie waar goed in is en hoe de samenwerking verbeterd kan worden. Op deze wijze leren partijen elkaar beter kennen en hun meerwaarde op de juiste momenten in te zetten.

Maar vele andere vraagstukken zijn welkom. Interesse? Neem contact op met Gijs Haanschoten om je vraagstuk voor te leggen en verder te verkennen.  

Meer informatie

Op de site van Schouders Eronder.

Schouders Eronder is een samenwerkingsverband van Divosa, NVVK, Landelijke Cliëntenraad, Sociaal Werk Nederland en Vereniging Nederlandse Gemeenten

Gerelateerde artikelen

Maak als coördinator in drie dagen deze krachtige methodiek eigen.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.