Gratis trainingen zorgverzekeringslijn

Als jouw vrijwilligers ook mensen bijstaan met problematische schulden dan zijn schulden bij de zorgverzekering vast niets nieuws. Hoe makkelijk is het als opdringerige schuldeisers regelmatig aan de lijn hangen om de vaste lasten over het hoofd te zien? Nog vaker dan de huur niet betalen kiezen schuldenaren voor het niet betalen van de zorgverzekering. Dat scheelt dan toch weer ruim € 100,- per maand, kan je dan denken en je opdringerige schuldeiser is weer even op afstand.

Als je als burger zes maanden of langer de zorgpremie niet betaalt dan word je aangemeld bij het CAK. Een aanmelding bij het CAK heeft een aantal vervelende vervolgen. Ten eerste voor de zorgverzekering: alle aanvullende verzekeringen worden gestopt, als dat eerder nog niet is gebeurd. Het CAK zal in een dergelijke situatie overgaan tot een bestuursrechtelijke premie van een kleine € 150,-. Deze komt in plaats van de zorgverzekeringspremie en wordt via een beslaglegging op het inkomen geïnd. Is dit niet mogelijk dan start een incassoprocedure via het CJIB.

Om afgemeld te worden als wanbetaler bij het CAK is het belangrijk om de zorgpremie achterstand in te lopen. Dit kan door betalingsafspraken te maken met de zorgverzekeraar of door een minnelijke of wettelijke schuldregeling te starten.

Dat achterstanden met de zorgverzekering een groot maatschappelijk probleem vormen mag duidelijk zijn. In totaal zijn er 230.000 wanbetalers in Nederland en veel daarvan zijn niet bekend bij de gemeente en diens schuldhulp.

De zorgverzekeringslijn geeft advies aan burgers en beroepskrachten over de wet zorgverzekering en de betalingsverplichtingen die voor iedereen gelden in Nederland. Zij bieden voor verschillende rollen in de keten van schuldhupverlening verschillende gratis trainingen. Zo zijn er trainingen voor vrijwilligers en een groot aantal beroepsgroepen.

Kijk op onze Academie-pagina voor meer informatie.

Gerelateerde artikelen

Vanuit de samenwerking met de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS), is veel materiaal ontwikkeld dat door coördinatoren gebruikt kan worden bij de inzet van vrijwilligers geldzaken.