Werkorganisatie van LSTA stopt tijdelijk in 2022

LSTA, Amsterdam – mei 2022

Het LSTA is sinds 1 januari 2018 een zelfstandige stichting. Wij geloven dat goed getrainde vrijwilligers een waardevolle bijdrage leveren zodat mensen met financiële problemen kunnen meedoen in onze samenleving. Het LSTA ondersteunt de coördinatoren en is er voor alle lokale vrijwilligersorganisaties. We delen kennis en geven trainingen. Zo zorgen coördinatoren voor de inzet van goed opgeleide vrijwilligers. We zijn trots op wat we de afgelopen jaren bereikt hebben.

Maar we zien ook dat we steeds minder uniek zijn geworden. De afgelopen jaren is het ondersteuningsaanbod voor vrijwilligersorganisaties in Nederland sterk verbeterd. Sinds 2020 bieden we ondersteuning samen met Humanitas, SchuldHulpMaatje, het Leger des Heils, Stichting Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) en Stichting Inspraak Orgaan Turken (IOT) via de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS). De AVS richt zich deels op taken die het LSTA als enige onafhankelijke en neutrale partij voorheen uitvoerde, zoals het bevorderen van ketensamenwerking en kennisdeling. We ervaren nu dat het LSTA te klein is om nog echt het verschil te maken. Daar komt bij dat veel organisaties afhankelijk zijn van dezelfde subsidies en fondsen. De middelen in het sociaal domein zijn schaars en we vinden het niet gepast elkaar hierin te beconcurreren. We vinden dat de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties voorop moet staan, en niet het behoud van de stichting.

De komende maanden zorgen we ervoor dat ons gedachtegoed, onze trainingen, handreikingen en instrumenten elders worden ondergebracht, zodat vrijwilligersorganisaties er nog lang profijt van hebben.

We danken in de eerste plaats Stichting Het R.C. Maagdenhuis voor het onder de vleugels nemen van het LSTA, en daarna de hulp bij de verzelfstandiging. Tevens bedanken we Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms, Stichting COV, Stichting Marie Louise, Rabobank Foundation, Stichting Dioraphte, Adessium en het Oranje Fonds voor hun steun en vertrouwen in de afgelopen jaren. Tot slot wensen we onze partners in de AVS veel succes met hun goede werk voor vrijwilligers in de financiële zorg.

Gerelateerde artikelen