In het zonnetje: Sabijn Lauwerier

Sabijn Lauwerier werkt als coördinator financiële vrijwilligers bij de Tussenvoorziening in Utrecht. En sinds kort is ze ook één van de contactpersonen voor de training Sturen op Zelfsturing van het LSTA. Tijdens de training Sturen op Zelfsturing heeft ze veel kennis opgedaan en dit gedachtegoed deelt ze nog steeds met haar vrijwilligers.

“Wij willen graag onze cliënten begeleiden bij het zelfredzaam worden op gebied van hun financiën. We betrekken hun sociale netwerk daarbij. Sturen op zelfsturing is precies wat we nastreven. De cliënt doet het zelf, onze vrijwilliger kijkt mee.’’

De Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS) heeft een leuk interview met Sabijn gehad. Lees hier het hele interview terug.

Gerelateerde artikelen

Interview met Gejo Duinkerken van Gilde Vakmanschap.
Interview met Leo Böke, coördinator van vrijwilligers die burgers ondersteunen bij geldzaken, voor Buurtteam Amsterdam-West.
Monique Linthorst vertelt over haar rol als coördinator van de Vrijwillige Thuisadministratie bij Carinova in Deventer.