Initiatieven en maatregelen in corona-tijd

Martijn Schut, bestuurslid van het LSTA en zelfstandig adviseur heeft de coronamaatregelen rond armoede en schulden overzichtelijk bij elkaar gebracht in zijn blog. Movisie verzamelt in een coronadossier informatie over het coronavirus en de gevolgen die het heeft binnen de verschillende thema’s van het sociaal domein.

Kansfonds en Oranje Fonds hebben beiden een loket geopend voor initiatieven ten behoeve van kwetsbare groepen die door de coronacrisis (nog verder) in de problemen komen of om kwetsbare groepen door de tijd heen te helpen.

De Landelijke Armoedecoalitie heeft opgeroepen om een coulante houding aan te nemen tegenover kwetsbare mensen die door de coronacrisis in financiële problemen kunnen komen. Marc Mulder deed hiervoor een oproep via Sociale Vraagstukken: ‘Beperk de financiële gevolgen van Corona voor kwetsbare mensen‘. Dit is overgenomen door de Landelijke Armoedecoalitie.

De oproep werd verstuurd naar het Kabinet om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor kwetsbare mensen zoveel mogelijk te beperken. Hierop ontving de Landelijk Armoedecoalitie een grotendeels positief antwoord

Gerelateerde artikelen