Lastige onderwerpen in beeld

Hoe leg je het Wsnp traject goed uit aan vrijwilligers? Wanneer heeft iemand recht op een wettelijke schuldenregeling? Hoe werkt het eigenlijk met beslaglegging? Iedereen die vrijwilligers inzet bij problematische schulden krijgt te maken met dit soort vragen.

Vanuit het LSTA vinden wij dat vrijwillige inzet niet als doel heeft een beroepskracht overbodig te maken. Het is daarom ons advies om bij lastige onderwerpen altijd gebruik te maken van kennis die al aanwezig is binnen jouw gemeente. Schudlhulpverleners weten alles over het proces van schuldhulpverlening in jouw gemeente en sociaal raadslieden zijn goed op de hoogte van alle sociaal juridische wetgeving.

Want hoe leerzaam is het voor een hulpvrager als deze merkt dat zijn of haar vrijwilliger ook niet op de hoogte is van alle regelgeving? Maar wel samen op zoek gaat naar antwoorden. Zelfstandig financiën beheren gaat meestal niet om alles zelf kunnen maar vaak wel over inzien welke vragen openstaan en hoe je daar antwoorden op kan vinden. Samen op zoek met je maatje naar antwoorden vergroot de kans dat een hulpvrager ook na het traject de route naar antwoorden weet te vinden.

Toch zijn er genoeg situaties te bedenken waarin het wel goed is dat jouw vrijwilliger meer kennis heeft van technische zaken. Al is het om fouten in procedures eerder te herkennen of om de ernst van een bepaalde situatie beter te kunnen inschatten.

De Raad voor Rechtsbijstand heeft online filmpjes staan over het wettelijke schuldentraject, hoe daarvoor in aanmerking te komen en hoe een rechtszitting ongeveer kan verlopen.

Schouders Eronder heeft een aantal filmpjes gemaakt die ingaan op zaken als incasso’s, wanbetalersregeling van CAK, beslagleggingen en meer.

Gerelateerde artikelen

Vanuit de samenwerking met de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS), is veel materiaal ontwikkeld dat door coördinatoren gebruikt kan worden bij de inzet van vrijwilligers geldzaken.