LSTA & Nibud webinar: Vinden en binden

Het LSTA & Nibud webinar Vinden en Binden was een succes. Lees meer over de tips die gegeven zijn door de sprekers en aanwezigen en kijk het webinar terug als je deze hebt gemist.

Op 10 februari deden zo’n 40 deelnemers mee aan het webinar ‘Binden en Vinden’, georganiseerd door LSTA en Nibud. Er werden veel tips uitgewisseld in interactieve sessies over de centrale vragen ‘Hoe houd je vrijwilligers betrokken bij jouw project of organisatie? En hoe organiseer je een vindplaats waar je hulpvragers kan bereiken voor wie de drempel al snel te hoog is?’ Het werd een mooie informatieve sessie, met de volgende sprekers:

 • Denise van Dijk/ Get a Grip
 • Paul Titulaer/ Humanitas Noord-Limburg
 • Chantal Cliteur/ Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven
 • Bibian Hengeveld/ MEE Amstel en Zaan

Een aantal mooie tips die zijn gedeeld:

Binden van vrijwilligers

 • Vrijwilligers-/ kilometervergoeding. Dit al afspreken in aanbesteding naar de gemeente. Met optie tot terugschenken aan de organisatie.
 • Adverteren in lokale bladen, meteen na de zomervakantie.
 • 1x p/j samenkomen met een etentje.
 • Nieuwjaarsreceptie met een kleine attentie.
 • Maatjesavonden (kennisdeling en intervisie).
 • Sprekers uitnodigen voor kennisdeling op fysieke en online bijeenkomsten.
 • Regelmatig contact is zeer belangrijk, vb elk kwartaal fysiek en tussendoor online.
 • Zie je vrijwilligers en luister naar ze. Wat hebben ze persoonlijk nodig?
 • Voor kwaliteitshandhaving heeft Humanitas Amstelland een handboek met tips en trucs dat regelmatig geüpdatet wordt.

Vinden van hulpvragers

 • Het moet laagdrempelig zijn; in de buurt, welkom voelen, gelijkwaardigheid.
 • Inloopspreekuur in bibliotheken, buurthuizen.
 • Bind sleutelfiguren aan je als vrijwilligers, bijv statushouders. Dan bereik je via mond-op-mond andere groepen.
 • Vroegsignalering; blijf overal en altijd vertellen wat jouw organisatie doet. Zo komt het tussen de oren van belangrijke doorverwijzers zoals gemeente en woningcorporaties.
 • Financiële cafés in buurthuizen. Zo ontstaat goede doorverwijzing.
 • Inloop laten vervallen en vervangen door een telefonische intake waarna meteen een persoonlijke afspraak gemaakt wordt.
 • Mobiele teams van een betaalde kracht samen met een vrijwilliger. Samenwerking met formele en informele organisaties. Zo haal je de vraag op om te kunnen toeleiden.

We zijn nog op zoek naar de gouden tip: hoe kun je diegene bereiken die zich vol angst en schaamte achter de deur verschanst met de gordijnen dicht?

Kijk op het Youtube kanaal van het LSTA om het webinar terug te kijken.

Gerelateerde artikelen

Kijk hier het inspiratiewebinar terug.