Nazorg in de schuldhulpverlening

Het doorlopen van een schuldhulpverleningstraject kan er voor zorgen dat iemand uit de schulden komt. Het is belangrijk dat mensen ook financieel (zelf)redzaam worden. Uit onderzoek van SEO Economisch onderzoek blijkt dat na afronding van een traject bij 4 tot 7 procent van de mensen opnieuw betalingsachterstanden of  problematische schulden ontstaan. Om dit te voorkomen is goede nazorg nodig.  
Welke vorm van nazorg ontvangen hulpvragers na een traject?

Rosalie de Nobel onderzocht welke nazorg bewindvoerders cliënten kunnen bieden om terugval te voorkomen. Verschillende vormen van nazorg zijn: onder bewind blijven, budgetbeheer, cursussen over financiële (zelf)redzaamheid, beoordelingsformulier (eindevaluatie na het traject om te meten hoe het met de (zelf)redzaamheid staat) en contact blijven houden. Lees het artikel op de website van Zelf Magazine.

Conclusie van haar onderzoek is dat er niet één bepaalde vorm van nazorg is toe te passen door de bewindvoerders, ter bevordering van de financiële (zelf)redzaamheid. Zij noemt ook vormen van zorg, die tijdens het bewind al ingezet kunnen worden: werken met leefgeld per week en beetje bij beetje verantwoordelijkheid gaan dragen; online meekijken in de eigen financiën. Deze diensten worden niet gezien als nazorg. Ze kunnen wel bijdragen aan de financiële (zelf)redzaamheid.

Het LSTA is benieuwd welke lokale organisaties met een dienst thuisadministratie zich inzetten op het gebied van nazorg met inzet van vrijwilligers. We zijn geïnteresseerd om kennis en ervaringen uit te wisselen over dit onderwerp. Neem dan contact op!

Gerelateerde artikelen