Nieuws

In 2019 zijn bij het LSTA 340 organisaties bekend die hulpvragers ondersteunen bij hun financiële administratie, met de inzet van (geschoolde) vrijwilligers. Het totale aantal hulpvragers en vrijwilligers lijkt sinds 2016 te stabiliseren. Zo nam het aantal hulpvragers in eerste instantie toe van ruim 25.000 in 2013 naar ruim 41.000 in 2016 en meer dan 42.000 hulpvragers in 2018. Naar schatting hebben meer dan 13.000 vrijwilligers zich in 2018 ingezet voor ondersteuning bij de financiële administratie.
De Stichting Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS) is van start gegaan, zie www.alliantievrijwilligeschuldhulp.nl. De alliantie bestaat uit Humanitas, Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT), Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA), Leger des Heils, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) en SchuldHulpMaatje.
Startpunt Geldzaken heeft een Geldplan ontwikkeld voor zzp’ers: het Geldplan ZZP. In dit online stappenplan kunnen zzp-ers systematisch en doelgericht hun geldzaken in beeld brengen. Daarmee kunnen zij zien welke risico’s er zijn, hun kans op succes vergroten en die op financiële problemen juist verkleinen.
Op 30 oktober jl. werd de Nederlandse Schuldhulproute gelanceerd. De Schuldhulproute is een traject waarin bedrijfsleven, overheid en schuldhulporganisaties samenwerken om mensen schuldenvrij te maken door hen weer grip te geven op hun financiële situatie. De bedoeling is om één weg naar passende schuldhulp te geven, voor alle mensen in Nederland.
In het Tijdschrift voor sociale wetenschappen 'Mens en Maatschappij' verscheen het artikel 'Ernst van financiële problemen. De rol van financiële kennis en vaardigheden, financieel gedrag, vertrouwen in financiële vaardigheden en motivatie van cliënten ‘Thuisadministratie’ van Jansje van Middendorp, Maurice Gesthuizen en Roeland van Geuns.
Schouders Eronder heeft -voor iedereen die werkzaam is in de schuldhulpverlening- een tool ontwikkeld: de kennisbundel. Hierin vind je samenvattingen van wetenschappelijke rapporten, handreikingen en andere relevante vakliteratuur. Ook bevat het overzichten van handige tools en filmpjes. Het LSTA heeft meegewerkt aan het opzetten, vormgeven en testen van deze tool. Er is al een bundel 'Vrijwilligers in de schulddienstverlening' aangemaakt. Deze kan je volgen om zo gemakkelijk op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in dit vakgebied. Kijk op www.kennisbundel.nl of download de app in de App Store of Google Play Store.
Arnoud Plantinga van de Tilburg University deed promotie-onderzoek op het gebied van armoede en schaamte, waarmee mensen die het financieel moeilijk hebben vaker te maken hebben. Schaamte houdt armoede in stand. Geld wordt bijvoorbeeld uitgegeven aan zaken die statusverhogend werken in plaats van eerste levensbehoeften. Zo dreigt een vicieuze cirkel van armoede. Eén op de zeven Nederlanders blijkt zich te schamen voor zijn of haar financiële situatie. Schaamte zorgt voor sterke negatieve emoties zoals stress, piekeren en een verminderd gevoel van controle. Hierdoor heeft deze groep ook minder sociale contacten. Plantinga onderzocht of het financiële gedrag van mensen met een laag en mensen met een hoog inkomen verschilt. Dat bleek zo te zijn. Door schaamte kopen mensen met een laag inkomen relatief meer statusverhogende producten. Dat zorgt er voor dat de armoede alleen maar groter wordt en daardoor ook de schaamte. Bekijk het bericht van de Tilburg Universiteit met de link naar het proefschrift: Poor Psychology: Poverty, Shame, and Decision Making, dat Arnoud Plantinga op vrijdag 1 februari j.l. verdedigde.
Het doorlopen van een schuldhulpverleningstraject kan er voor zorgen dat iemand uit de schulden komt. Het is belangrijk dat mensen ook financieel (zelf)redzaam worden. Uit onderzoek van SEO Economisch onderzoek blijkt dat na afronding van een traject bij 4 tot 7 procent van de mensen opnieuw betalingsachterstanden of problematische schulden ontstaan. Om dit te voorkomen is goede nazorg nodig. Welke vorm van nazorg ontvangen hulpvragers na een traject? Rosalie de Nobel onderzocht welke nazorg bewindvoerders cliënten kunnen bieden om terugval te voorkomen. Verschillende vormen van nazorg zijn: onder bewind blijven, budgetbeheer, cursussen over financiële (zelf)redzaamheid, beoordelingsformulier (eindevaluatie na het traject om te meten hoe het met de (zelf)redzaamheid staat) en contact blijven houden. Lees het artikel op de website van Zelf Magazine. Conclusie van haar onderzoek is dat er niet één bepaalde vorm van nazorg is toe te passen door de bewindvoerders, ter bevordering van de financiële (zelf)redzaamheid. Zij noemt ook vormen van zorg, die tijdens het bewind al ingezet kunnen worden: werken met leefgeld per week en beetje bij beetje verantwoordelijkheid gaan dragen; online meekijken in de eigen financiën. Deze diensten worden niet gezien als nazorg. Ze kunnen wel bijdragen aan de financiële (zelf)redzaamheid. Het LSTA is benieuwd welke lokale organisaties met een dienst thuisadministratie zich inzetten op het gebied van nazorg met inzet van vrijwilligers. We zijn geïnteresseerd om kennis en ervaringen uit te wisselen over dit onderwerp. Neem dan contact op!

Recente tweets

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.