Resultaten samenwerking Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS)

“Gaaf dat we met zes partners in het hele land zoveel hebben gedaan!” Hille is programmamanager bij het LSTA en kijkt tevreden terug op de afgelopen twee jaar. 

De Alliantie Vrijwillige Schuldhulp is een samenwerking van zes verschillende organisaties: Leger des Heils, Humanitas, Schuldhulpmaatje, IOT, SMN en LSTA. De alliantie is ontstaan vanuit de behoefte aan meer samenwerking op het gebied van vrijwillige schuldhulp. Om mensen in armoede eerder te bereiken en beter te helpen, is een tweejarig programma uitgevoerd.  

Hille:”We hebben als organisaties echt goed samenwerkt. Ieder heeft een eigen perspectief en een eigen ‘cultuur’ en specifieke kwaliteiten. Het is mooi om dat bij elkaar te zien. We willen allemaal hetzelfde en zien de gezamenlijke gemene deler in ons werk. We hebben de doelgroep beter bereikt, bijvoorbeeld met voorlichtingsbijeenkomsten voor Turkse en Marokkaanse Nederlanders door het hele land.”  

Wat hebben jullie allemaal gerealiseerd in deze periode? 

Vanuit de AVS is er gewerkt aan het uitbreiden en versterken van de capaciteit van vrijwilliger inzet in 38 gemeenten en het verbeteren van samenwerking van lokale en landelijke netwerken. In ruim 30 gemeenten zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd door het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) en het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT). Om de kwaliteit van vrijwilligers verder te verbeteren, is er een toolkit gemaakt met tips. En er zijn verschillende e-learnings voor vrijwilligers ontwikkeld, bijvoorbeeld over motivatie en gedragsverandering en over cultuursensitief handelen. Ook zijn er video’s gemaakt, zoals over ‘jongeren en geld’. Zo kunnen vrijwilligers goed getraind aan de slag.  
 

En wat hebben jullie vanuit het LSTA bijgedragen? 

Als LSTA hebben we onze training ‘Sturen Op Zelfsturing’ onder de partners verspreid. Daar willen we mee doorgaan, want op deze manier leren coördinatoren en vrijwilligers anderen te motiveren en je kunt effectiever in gesprek. Het zet de hulpvragers aan tot actie vanuit eigen motivatie en keuze’s.    

Wat valt je op als je terugkijkt op dit programma?  

De activiteiten zijn op verschillende niveau’s: voor mensen met geldvragen, voor vrijwilligers en coördinatoren en voor de organisaties. Als LSTA vertegenwoordigen we bij de brede samenwerking de vele lokale vrijwilligers organisaties, die zich niet altijd vertegenwoordigd zien in een verband.   

En nu, stopt het hier, of gaan jullie nog verder? 

We hebben de intentie om door te gaan. We willen in nog meer gemeenten samenwerken: Schuldhulpmaatje, Humanitas en lokale organisaties versterken elkaar. De ene organisatie is goed in coaching, de andere heeft misschien meer vrijwilligers. Laten we daar zo veel mogelijk gebruik van maken. Want er zijn uiteindelijk nog zoveel mensen met financiële problemen om te helpen.   

Hieronder zetten we de resultaten van deze mooie samenwerking op een rij:

Gratis e-learnings voor vrijwilligers

Rol van de vrijwilliger: grenzen en samenwerken, gratis e-learning – LSTA

Motivatie en gedragsverandering, gratis e-learning – LSTA

Ondersteunen van Flexwerkers, gratis e-learning – LSTA

Cultuursensitief Handelen, gratis e-learning – LSTA

Informatieve video’s over jongeren en hun relatie met geld aan de hand van vier verschillende thema’s.

Video’s | Alliantie Vrijwillige Schuldhulp

Video’s voor de voorlichtingscampagne van IOT en SMN gericht op het verminderen van de schuldenproblematiek in de Turks- en Marokkaanse Nederlandse gemeenschappen:

Video’s | Alliantie Vrijwillige Schuldhulp

In de Werkgroep Kwaliteit van de AVS hebben de zes alliantiepartners een gezamenlijke gedragscodenormering vastgesteld. Hierin staan de richtlijnen en basisprofielen beschreven die we als AVS nastreven voor vrijwilligers in de schuldhulp:

Ketensamenwerking | Alliantie Vrijwillige Schuldhulp

De gedragscodenormering is hier te downloaden: Gedragsnormering-versie-2020.pdf (alliantievrijwilligeschuldhulp.nl)

Toolkit schulden

In de toolkit bij schulden vind je verwijzingen naar praktische tools en handige informatie over relevante wet- en regelgeving die je kunt gebruiken tijdens je vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld omdat je je wat (extra) wil inlezen over een bepaald onderwerp waarmee jouw hulpvrager te maken heeft. Of, omdat je een handig middel zoekt om samen met de hulpvrager snel duidelijkheid te krijgen in de situatie.

Toolkit bij schulden | Alliantie Vrijwillige Schuldhulp

Toolkit werving vrijwilligers

Voor de werving van vrijwilligers heeft AVS diverse materialen ontwikkeld die passen bij de identiteit en huisstijl van de verschillende partners. Hieronder vind je per partner voorbeelden van de materialen. Om gebruik te maken van de flyers of social media met eigen organisatienaam neem contact op via info@lsta.nl

Toolkit vrijwilligers werven | Alliantie Vrijwillige Schuldhulp

Werkboek Samenwerken op het gebied van schuldhulpverlening

Zie jij als vrijwilliger, beroepskracht, bestuurder of ambtenaar dat de schuldhulpverlening in jouw gemeente beter kan? Dat meer mensen beter geholpen zouden kunnen en moeten worden? En wil je dit samen met andere organisaties in de gemeente waar gaan maken? Dit werkboek helpt alle partijen die betrokken zijn bij schuldhulpverlening om duurzamer met elkaar samen te werken.

Werkboek ‘Samenwerken op het gebied van schuldhulpverlening’ | Alliantie Vrijwillige Schuldhulp

Gids voor lokale samenwerking

Bij het Werkboek ‘Samenwerken op het gebied van schuldhulpverlening’ is de ‘Gids voor lokale samenwerking’ ontwikkeld.
Lokale besturen en ook gemeentebestuurders kunnen met deze Gids aan de slag!

2020.03_Gids-Lokale-Samenwerking-Bestuurders.pdf (alliantievrijwilligeschuldhulp.nl)

Voorbeeld financieringsmodel:

Financieringsmodel-met-coördinatie.xlsx (live.com)

Gerelateerde artikelen

Weet waar je op moet letten en welke stappen jij en vrijwilliger kunnen zetten.