Samenwerken op alle fronten

Tamar Strietman is programmamanager Thuisadministratie, Armoede en Schulden bij Humanitas, dat van oudsher veel doet in de ondersteuning bij de financiële administratie, en nauwe banden onderhoudt met het LSTA. Overleg met ketenpartners is essentieel, vertelt ze, ook op lokaal niveau. ‘Al is het alleen al uit nieuwsgierigheid naar wat een ander doet.’

Historische band

Humanitas is een vrijwilligersvereniging met 84 lokale afdelingen, en bijna alle afdelingen voeren Thuisadministratie uit, of iets dat daaraan gerelateerd is, legt Tamar uit. ‘Het jongerenprogramma Get a Grip bijvoorbeeld, of een Financieel Café. Als landelijke programmamanager, zorg ik ervoor dat iedereen aan de slag kan op dit onderwerp. Dat de trainingen up-to-date zijn, de coördinatoren elkaar weten te vinden – kennis delen en lokale afdelingen met elkaar verbinden, dat is wat kort gezegd mijn rol inhoudt.’

De band tussen Humanitas en het LSTA gaat al ver terug. Humanitas stond ooit aan de wieg van het LSTA, dat al vanaf oprichting in 2007 fungeert als kennis- en informatiecentrum voor vrijwilligers die hulpvragers ondersteunen in de Thuisadministratie. Humanitas en het LSTA hebben samen plaats in de Alliantie Vrijwillige Schulphulp – een overleg van landelijke partners, dat de samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties, beroepskrachten en gemeenten op lokaal niveau stimuleert – en ontwikkelden zo bijvoorbeeld een nieuw kwaliteitskader voor vrijwilligers in de schuldhulp. ‘En natuurlijk zoeken veel vrijwilligers van Humanitas ook direct contact met het LSTA, om hun kennis bij te spijkeren,’ vult Tamar aan.

‘De laagdrempeligheid van het LSTA is een toegevoegde waarde voor iedereen die zich bezighoudt met de ondersteuning aan financieel kwetsbaren.’

Basistraining

‘Ook werken we regelmatig samen op gerichte, inhoudelijke thema’s,’ vervolgt Tamar. ‘Zo ontwikkelden we met het Nibud en het LSTA een nieuwe basistraining voor coördinatoren die helpen bij de geldzaken. Met zo’n training creëren we met elkaar eenheid en zeggen: dit is wat wij vinden dat je moet kunnen, als je iemand anders bij de financiële administratie ondersteunt. Als coördinator van een lokale organisatie uit de achterban van LSTA of een Humanitas afdeling, kun je die training volgen, via het LSTA. Zo heeft samenwerken op landelijk niveau ook veel voordelen voor coördinatoren, die actief zijn in een lokaal project.’

‘Het is altijd goed om met ketenpartners in gesprek te blijven, al is het alleen al uit nieuwsgierigheid naar wat een ander doet.’

In gesprek blijven

Aan coördinatoren die vrijwilligers ondersteunen bij geldzaken, zou Tamar willen meegeven dat ‘het altijd goed is met ketenpartners in gesprek te blijven, al is het alleen al uit nieuwsgierigheid naar wat een ander doet.’ Dat gaat bijvoorbeeld over de samenwerking met beroepskrachten: mensen die, vanuit hun  rol, altijd net vanuit een andere hoek kijken naar de problematiek waar vrijwilligers mee te maken hebben. ‘Het is juist goed als partijen met verschillende visies blijven samenwerken. Zo kom je met elkaar verder. Het LSTA biedt het podium om dat gesprek te voeren, in trainingen en webinars: momenten waarop we elkaar kunnen vinden en het met elkaar hebben over de inhoud van ons werk.’

‘De laagdrempeligheid van het LSTA is een toegevoegde waarde voor iedereen die zich bezighoudt met de ondersteuning aan financieel kwetsbaren. De tools, materialen en trainingen helpen hen op weg in hun dagelijkse werk – of ze nu werken in de uitvoering of coördinatie.’

Op de website van het LSTA zijn diverse tools en trainingen te vinden, die je verder op weg helpen in je werk als coördinator van vrijwilligers Thuisadministratie. Check bijvoorbeeld de e-learnings voor vrijwilligers.

Gerelateerde artikelen

Interview met Gejo Duinkerken van Gilde Vakmanschap.
Interview met Leo Böke, coördinator van vrijwilligers die burgers ondersteunen bij geldzaken, voor Buurtteam Amsterdam-West.
Monique Linthorst vertelt over haar rol als coördinator van de Vrijwillige Thuisadministratie bij Carinova in Deventer.