Toeslagen zoekt hulp bij respecteren beslagvrijevoet

Een jaar geleden ging de vereenvoudiging van de wet beslagvrije voet van kracht. Het doel is dat het berekenen van de beslagvrijevoet betrouwbaarder wordt en dat beslagleggers beter van elkaars vorderingen op de hoogte zijn. In dit artikel zetten we een aantal hulpmiddelen met betrekking tot de beslagvrijevoet en de dienst Toeslagen van de Belastingdienst op een rij.

Dienst Toeslagen zoekt hulp

De dienst Toeslagen houdt onterecht geen rekening met de vereenvoudigde berekening beslagvrijevoet. Als iemand te veel ontvangen toeslagen moet terugbetalen en iemand reageert niet voor de 1ste betalingstermijn, dan verrekend de dienst automatisch het terug te betalen bedrag met de te ontvangen toeslagen. Tijdens dit proces houdt de dienst Toeslagen nog geen rekening met de vereenvoudigde berekening beslagvrijevoet. En dit zou wel moeten want mensen kunnen nu nog in de knel raken met het betalen van de vaste lasten en dat is niet de bedoelening. Na contact kan de invordering worden opgeschort en kunnen er op maat betalingsafspraken worden gemaakt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. De Belastingdienst zet nu veel in werking om alle burgers wie dit betreft te bereiken maar komt niet met iedereen in contact.

Aanvraag persoonlijke betalingsregeling Toeslagen

De snelste route om de verrekening te laten stoppen is door de hulpvrager contact op te laten nemen met de belastingtelefoon. Een passende betalingsregeling kan via het formulier persoonlijke betalingsregeling worden aangevraagd. Je vindt het formulier en meer informatie op deze pagina.

Toeslagen servicepunt

De Belastingdienst biedt extra ondersteuning voor hulpverlening bij toeslagen. Deze extra ondersteuning kan bestaan uit:

  • U kunt samen met uw klant digitaal toeslagen beoordelen, aanvragen en wijzigen zónder gebruik van DigiD.
  • U krijgt toegang tot onze telefonische backoffice.
  • U kunt deelnemen aan onze voorlichtingsbijeenkomsten over belastingen en toeslagen.
  • U krijgt een accountmanager in uw regio voor vragen over toeslagen.
  • U blijft op de hoogte van het nieuws op Kennisnetwerk.

Deze ondersteuning is bijvoorbeeld voor sociaal raadslieden, als maatschappelijke organisatie en sociale wijkteams. Maar lijkt ook aangevraagd te kunnen worden door een financiële inloop of maatjesproject. Belangrijk is dat de dienstverlening gratis is. Aanvragen kan via deze site.

Rekenhulp toetsingsinkomen en hoogte toeslagen

Op de site van de Belastingdienst staat twee verschillende rekenhulpen die van nut kunnen zijn bij het berekenen van het recht op toeslagen. De eerste is een rekenhulp om na te gaan hoe hoog het toetsingsinkomen. De rekenhulp voor het berekenen van het toetsingsinkomen staat op deze pagina. De tweede rekenhulp berekent met het toetsingsinkomen de hoogte van de toeslagen waar recht op is. De rekenhulp proefberekening toeslag staat op deze pagina.

Controleren beslagvrijevoet

Tot juli 2021 hadden beslagleggers de tijd de beslaglegging van voor 2021 te herzien aan de hand van de wet vereenvoudiging beslagvrijevoet. Maar zoals we met de Belastingdienst zien is dit nog niet alle partijen gelukt. Het is daarom raadzaam om de beslaglegging van jouw hulpvragers te controleren. Op de site van het Juridisch Loket staat alles wat je daarvoor moet weten, inclusief een rekenhulp beslagvrijevoet. Je vindt alle informatie over het controleren van de beslagvrijevoet hier.

Alle juridische informatie op een rij

Ben je geïnteresseerd om meer te weten over de wet vereenvoudiging beslagvrijevoet? Over de afspraken die er achter schuil gaan of hoe er met bepaalde uitzonderingssituatie wordt omgegaan? Op de site van schuldinfo.nl tref je alle informatie op een rij.

Gerelateerde artikelen

Vanuit de samenwerking met de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS), is veel materiaal ontwikkeld dat door coördinatoren gebruikt kan worden bij de inzet van vrijwilligers geldzaken.