Update kennispagina Ouderenmishandeling

“…toen ik een cliënt aantrof in haar huiskamer, twee weken voor haar verhuizing. Een reeds ontmantelde kille kamer zonder gordijnen. Omdat die niet pasten in haar nieuwe zorg appartement had de hulp deze alvast toegeëigend en meegenomen terwijl mevrouw er nog woonde. Zij had overigens ook interesse getoond in de wasdroger en de stofzuiger maar had die nog wel laten staan. En weer verscheen dat beeld toen een andere hulp op de dag van de verhuizing van haar werkgeefster al wat dingen uit het oude huis haalde die haar waren ‘toegezegd’. Daags daarna bleken er weer dingen te zijn ‘toegezegd’.”

Bron: Saskia Zonderland, Ouderen Verhuiszorg

Onlangs publiceerde Movisie een aantal handige documenten die (vrijwilligers)organisaties kunnen gebruiken bij het herkennen, signaleren en tegen gaan van ouderenmishandeling. De meest voorkomende vorm van ouderenmishandeling is financiële uitbuiting. En dat is nou net het onderwerp waar jouw vrijwilligers waarschijnlijk ondersteuning bij bieden. Des te belangrijker om kennis te nemen van tips en meldcode als jouw project zich ook op ouderen richt.

1 op de 50 ouderen is jaarlijks slachtoffer van deze vorm van mishandeling en 1 op de 20 ouderen maakt dit in zijn of haar leven mee. De aantallen meldingen van deze vorm van huizelijkgeweld nemen nog steeds toe. Reden voor het LSTA om de kennispagina te vernieuwen met de nieuwste inzichten, meldcode en tips voor vrijwilligers. Want wat is het, waar moet je opletten en wat kunnen jij en jouw vrijwilligers doen? Dit alles lees je op onze kennispagina ‘Huiselijk geweld: Ouderenmishandeling’.

Gerelateerde artikelen

Vanuit de samenwerking met de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS), is veel materiaal ontwikkeld dat door coördinatoren gebruikt kan worden bij de inzet van vrijwilligers geldzaken.