‘Vergaande samenwerking is nodig en nuttig’

Door slim gebruik te maken van technologische vernieuwing, valt nog veel winst te behalen in de kwaliteit van de ondersteuning die we met elkaar kunnen bieden. Dat concludeert Daniëlle van den Akker, programmamanager van de Rabo Foundation, expert op het gebied van financiële redzaamheid.

Route versnellen

De Rabo Foundation investeert in maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor het vergroten van de financiële redzaamheid in Nederland – vooral in projecten die zich bezighouden met samenwerking en vernieuwing. ‘Een mooi voorbeeld is de Nederlandse Schuldhulproute. Daarbinnen waren bijvoorbeeld verschillende organisaties die iets wilden doen in het gebruiken van data voor preventie. En van daaruit is vervolgens een platform opgezet – Geldfit – waar we mensen naartoe kunnen verwijzen, als ze geldzorgen hebben.’

‘Mooi om te zien is dat de vrijwilligersorganisaties ook aan Geldfit en de schuldhulproute gekoppeld zijn, via de lokale ketens in de gemeenten,’ vertelt Daniëlle. ‘Als uit de gegevens blijkt dat iemand gebaat is bij hulp van een vrijwilliger, wordt meteen een link gelegd met een vrijwilligersorganisatie (bijvoorbeeld een die bij het LSTA aangesloten is), die klaar zitten om met deze persoon aan de slag te gaan.’

‘We willen allemaal een bepaalde gedragsverandering bij mensen die in de problemen zijn gekomen bereiken: die basis bouwen we met elkaar.’

Danielle van den Akker

Techniek die ondersteunt

Apps en andere technische innovaties kunnen ook heel goed ingezet worden om de lokale dienstverlening te verbeteren en te versnellen, gelooft Daniëlle. ‘Zo hoef je niet meer uren bezig te zijn om een hele administratie uit te pluizen; wat voor lasten iemand heeft, wat voor inkomen iemand heeft en of dat qua budget wel of niet past. Als je dat met een slimme tool sneller kan doen, heb je meer tijd om in gesprek te gaan over het waarom het zo gelopen is, wat er zou kunnen veranderen – juist die verandering in gang zetten en de administratieve rompslomp aan de techniek overlaten: daar is een mooie uitdaging om in de toekomst verder op te pakken, denk ik.’

Danielle noemt twee voorbeelden van zulke toepassingen: ‘Met MijnIntake van Budlr kun je heel snel, door je bankrekening te koppelen aan hun toepassing, overzicht krijgen over lopende betalingsverplichtingen, etc. Zo kun je het intakeproces aanzienlijk versnellen. En het Plinkr Platform helpt om, samen met een hulpvrager de thuisadministratie (weer) op orde te krijgen. Er wordt uitleg gegeven over financiële producten, zoals verzekeringen, en er zijn praktische hulpmiddelen beschikbaar.’

‘Hartstikke mooi, dat het LSTA de samenwerking opzoekt in de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp. En natuurlijk dat alle vrijwilligers en lokale organisaties bij het LSTA terecht kunnen met al hun vragen.’

Danielle van den Akker

Samenwerking en vernieuwing

In de afgelopen tijd zag Daniëlle hoe intensieve samenwerking, bijvoorbeeld tussen publieke en private partijen, kan bijdragen aan vernieuwing. ‘Vergaande samenwerking is nodig en nuttig. We hoeven heus niet allemaal opnieuw het wiel uit te vinden, want we willen allemaal een bepaalde gedragsverandering bij mensen die in de problemen zijn gekomen bereiken: die basis bouwen we met elkaar.’

Daarbij zijn vrijwilligers natuurlijk onmisbaar, vertelt Daniëlle. ‘Zij staan náást de hulpverlener, zijn luisterend oor. Nu zijn dat vooral mensen die zelf in de financiële dienstverlening gewerkt hebben en daar nog wel iets in willen bijdragen. Ik hoop daarin nog wel op een verschuiving, op wat meer jongere mensen, die naast hun werkende leven iets extra’s willen bijdragen.’

‘Als Rabo Foundation, staan we voor vernieuwing, maar ook voor intensieve samenwerking,’ legt Daniëlle uit. ‘Hartstikke mooi dus, dat het LSTA die samenwerking opzoekt in de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp. En natuurlijk dat alle vrijwilligers en lokale organisaties bij het LSTA terecht kunnen met al hun vragen.’

De Rabo Foundation ondersteunt de inspanningen van het LSTA en maatschappelijke initiatieven, die gericht zijn op samenwerking en vernieuwing van de schuldhulp. Heb jij ook een innovatief idee? Op de website van de Rabo Foundation vind je een quickscan, waarmee je direct kunt zien of je project in aanmerking komt voor een donatie of lening.

Gerelateerde artikelen

Interview met Gejo Duinkerken van Gilde Vakmanschap.
Interview met Leo Böke, coördinator van vrijwilligers die burgers ondersteunen bij geldzaken, voor Buurtteam Amsterdam-West.
Monique Linthorst vertelt over haar rol als coördinator van de Vrijwillige Thuisadministratie bij Carinova in Deventer.