Vrijwilligers ondersteunen ruim 42.000 hulpvragers

Om in kaart te brengen wat thuisadministratie omvat, wie er worden bereikt en tegen welke knelpunten coördinatoren en vrijwilligers aanlopen, heeft het LSTA in 2015, 2017 en ook in 2019 gegevens verzameld bij lokale organisaties.

De vragenlijst werd in april 2019 verstuurd naar 172 bij het LSTA bekende lokale organisaties met een dienst thuisadministratie, die niet onder de koepel van Humanitas of SchuldHulpMaatje vallen. Humanitas legde ook dit jaar de vragenlijst voor aan de 80 afdelingen met een dienst thuisadministratie. Gegevens van de 88 afdelingen van SchuldHulpMaatje konden uit de jaarverslagen worden gehaald. 

In 2019 zijn bij het LSTA 340 organisaties bekend die hulpvragers ondersteunen bij hun financiële administratie, met de inzet van (geschoolde) vrijwilligers. Het totale aantal hulpvragers en vrijwilligers lijkt sinds 2016 te stabiliseren. Zo nam het aantal hulpvragers in eerste instantie toe van ruim 25.000 in 2013 naar ruim 41.000 in 2016 en meer dan 42.000 hulpvragers in 2018. Naar schatting hebben meer dan 13.000 vrijwilligers zich in 2018 ingezet voor ondersteuning bij de financiële administratie. 

De complexiteit van de hulpvragen is toegenomen, waardoor méér langdurige ondersteuning nodig is. Om kwalitatieve ondersteuning te kunnen bieden, zijn financiële middelen nodig. Zowel voor de (betaalde) coördinator(en) als voor de deskundigheidsbevordering en de onkosten van vrijwilligers. Meer dan de helft van de organisaties geeft aan dat er behoefte is aan aanvullende deskundigheid, opleiding, training of verdieping. Hierbij wordt het trainen in motiverende gespreksvoering, of ‘ingaan op gedragsaspecten‘ het vaakst genoemd.

Download het ‘Factsheet Thuisadministratie Januari 2020’ met de belangrijkste uitkomsten van de twee recente onderzoeksrapporten van het LSTA of de complete rapporten ‘Vrijwilligers ondersteunen hulpvragers met administratieve en/of financiële problemen’, voor het overkoepelend beeld van lokale organisaties in Nederland en ‘ Wat levert thuisadministratie op?’ voor de resultaten van het onderzoek van het LSTA onder hulpvragers en vrijwilligers. Downloaden kan via de knoppen hieronder.

Gerelateerde artikelen