Wat levert thuisadministratie op?

Uit onderzoek van het LSTA blijkt dat de hoogte van het inkomen van hulpvragers die deelnamen aan het onderzoek toeneemt en de ernst van de schuldsituatie afneemt. Dat betekent dat tijdens de ondersteuning door een vrijwilliger grotere financiële problemen voorkomen worden. Ook blijken meer hulpvragers toegang te hebben tot formele schuldhulpverlening. Ook geven hulpvragers aan dat zij zich gezonder financieel gedragen, meer financiële kennis en vaardigheden hebben en dat het vertrouwen in eigen financiële kunnen en het welbevinden toeneemt.

In 2016 startte het LSTA met een onderzoek naar de resultaten van thuisadministratie. In het onderzoeksrapport ‘Wat levert thuisadministratie op?’ staan de uitkomsten van dit onderzoek. In het eerste deel komt de motivatie en aanpak van vrijwilligers aan bod. In het tweede deel factoren die van invloed zijn op afronding en uitval. Het derde deel gaat over de veranderingen bij hulpvragers tijdens en na een traject. 

Elk deel wordt afgesloten met een samenvatting en aanbevelingen voor de praktijk. Deze zijn met name gericht op coördinatoren van een dienst thuisadministratie. Ook beleidsmakers binnen gemeenten kunnen veel van de aanbevelingen ter harte nemen.

Gerelateerde artikelen