We zoeken een penningmeester

Het LSTA zet zich in om de kwaliteit te verbeteren van de vrijwillige inzet bij mensen met financiële en administratieve problemen. Helpt u mee? We zoeken een ervaren penningmeester die wil bijdragen aan een slagvaardiger LSTA.

We vergaderen zo’n 6 tot 8 keer per jaar. Soms online en soms op locatie. Lees meer over het LSTA en de huidige samenstelling van het bestuur op de ‘over ons’ pagina op deze site.

Heeft u interesse of kent u iemand die we hiervoor zouden kunnen polsen?

Neem contact met ons op: info@lsta.nl. Een bestuursfunctie bij het LSTA is onbezoldigd.

Gerelateerde artikelen