Zes trainingen Sturen op Zelfsturing in 2020

Het LSTA organiseert in 2020 in het kader van het landelijke programma van de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS) zes Basistrainingen Sturen op Zelfsturing voor coördinatoren. Deze trainingen zijn toegankelijk voor coördinatoren van lokale organisaties of projecten die hulpvragers met financiële/administratieve problemen ondersteunen met inzet van vrijwilligers. Coördinatoren die werkzaam zijn bij een van de alliantiepartners van de AVS zijn van harte welkom om zich aan te melden.
De eerstvolgende training start in april in Rotterdam. Trainingsdata zijn 8, 15 en 22 april en 13 mei. Inloop is vanaf 9.30 uur, de training start om 10 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur.  Gejo Duinkerken, van het Gilde Vakmanschap, geeft samen met een co-trainer de training.

Dankzij subsidie van SZW -in het kader van het programma van de AVS- kunnen wij deze training nog  gratis aanbieden. Het is belangrijk dat coördinatoren die zich aanmelden alle vier de dagen meedoen en bereid zijn de informatie over te dragen aan hun vrijwilliger.

Geef je op door een mail te sturen naar info@lsta.nl

Gerelateerde artikelen