Basistraining Sturen op Zelfsturing

Effectief praten is een vak en dat vraagt om oefening! Hoe kan jij als coördinator de methodiek Sturen Op Zelfsturing toepassen voor een betere begeleiding van de hulpvragers?    

De Basistraining Sturen Op Zelfsturing is ontwikkeld door Gilde Vakmanschap en in samenwerking met het LSTA zijn al vele coördinatoren van vrijwilligersinitiatieven die hulp bieden bij geldzaken getraind.

Periodiek bieden wij samen met de coachingspool Sturen Op Zelfsturing een basistraining Sturen Op Zelfsturing voor coördinatoren aan. De groep bestaat uit maximaal 14 deelnemers en wordt begeleid door twee ervaren coaches, die via het LSTA de Masteropleiding hebben gevolgd. En vervolgens zijn opgeleid door de senior trainer Gejo Duinkerken van Gilde Vakmanschap.

Studielast 3 dagen
Kosten Prijzen op aanvraag.
Aanmelden Mail naar info@lsta.nl

Over de methodiek Sturen Op Zelfsturing

Initiatieven die hulp bieden bij geldzaken en thuisadministratie hebben een grote uitdaging: hulpvragers helpen het heft (weer) in eigen handen te nemen.

Sturen Op Zelfsturing is een methodiek die is geworteld in motiverende, oplossingsgerichte en progressiegerichte gesprekstechnieken. Het doel is om hulpvragers zo effectief mogelijk te begeleiden naar financiële (zelf)redzaamheid.

Driedaagse training voor coördinatoren

In drie dagen maak je het gehele gedachtegoed van de methodiek Sturen Op Zelfsturing eigen. Naast de meeste recente inzichten uit de sociale psychologie, gedragseconomie en hersenwetenschap is er veel tijd om samen te oefenen met casussen uit de praktijk.

Dag 1 – de theoretische basis van Sturen Op Zelfsturing
Er wordt uitgelegd hoe het gedrag verandert door financiële problematiek. Hoe komt het dat mensen bij de dag gaan leven? Vaker ondoordachte beslissingen nemen? Ook wordt stilgestaan bij de vraag ‘Wat is motivatie?’ De dag wordt afgesloten met concrete handvatten om motivatie te duiden en te vergroten.
Centrale elementen op deze dag zijn:

 • Het belang van zelfperceptie
 • Het ABC van motivatie (zelfdeterminatietheorie)
 • De dynamiek van financiële onmacht
 • De hulpverleningsreflex
 • Het belang van zelfsturing
 • Bewuste en onbewuste gedragsbeïnvloeding
 • De fasen van gedragsverandering (cirkel van)

Dag 2 – Gespreksvoering.
Hoe zet ik de hulpvrager aan het denken over zijn financiële problemen en motiveer ik hem om in actie te komen voor een duurzame oplossing?

Het programma is geworteld in motiverende, oplossingsgerichte en progressiegerichte gesprekstechnieken. Daarmee wordt ook veel geoefend. We doen geen uitgebreide rollenspelen voor de groep, maar oefenen in korte werkvormen met de hele groep of in kleinere subgroepen.
Centrale elementen op deze dag zijn:

 • De werkalliantie tussen begeleider en hulpvrager
 • De basishouding van de ondersteuner
 • De gesprekstechnieken (o.a. motiverende gespreksvoering)

Dag 3 – Gespreksstrategie

De derde trainingsdag bouwt voort op de gesprekstechnieken en de theoretische basis van dag 1 en 2. Na het afronden van de basistechnieken wordt aandacht besteed aan gespreksstrategie.

Motiverende, oplossingsgerichte en progressiegerichte technieken worden behandeld. Wat zijn handige strategieën om mensen in beweging te krijgen? Hoe kan je mensen ondersteunen op die lange weg vol concessies?
Centrale elementen op deze dag zijn:

 • Het omgaan met ‘ja-maar-gevoelens’
 • Het uitlokken van verandertaal
 • Het omgaan met behoud-taal en weerstand
 • Het versterken van het geloof in eigen kunnen
 • Het stellen van effectieve doelen
 • Het voorbereiden op en omgaan met tegenslagen
 • Belonen en complimenteren

Voor wie is deze training?

Deelname is voor coördinatoren die vrijwilligers inzetten voor het ondersteunen van mensen bij financiële problemen. De coördinatoren die dat willen kunnen na afronding van de drie daagse training verder worden opgeleid om hun vrijwilligers te kunnen trainen in Sturen op Zelfsturing. Dit is een aparte trainingsdag waarbij we bespreken en oefenen hoe de vrijwilligers (en collega’s) hierin mee te nemen. Bij voldoende interesse organiseren we deze aparte trainingsdag in groepsverband.

Meer informatie

Geïnteresseerd, of heb je vragen? Laat het ons weten via info@lsta.nl.
We vertellen je graag meer over deze en andere Sturen Op Zelfsturing trainingen,
workshops en bijeenkomsten. Maatwerk is mogelijk

Gerelateerde artikelen

Geef jouw vrijwilligers dé solide basis mee voor ondersteuning bij geldzaken.