Op deze pagina

Thuisadministratie betekent ondersteuning bij de financiële administratie met de inzet van geschoolde vrijwilligers. Een hulpvrager kan ondersteuning krijgen bij het ordenen van de papieren administratie, het in balans brengen van de inkomsten – uitgaven, aanpakken van (lichte) schulden en verwijzing naar Schuldhulpverlening. Balans aanbrengen betekent ook anders omgaan met geld en ander gedrag.

Fraude #

Thuisadministratievrijwilligers kunnen te maken krijgen met fraude van cliënten.
Fraude is een vorm van bedrog; de zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. Het ontdekken van fraude door de cliënt kan leiden tot het beëindigen van de ondersteuning door de vrijwilliger of het niet aangaan van een ondersteuningsrelatie.
Kenmerkende elementen die aanwezig moeten zijn om van fraude te spreken zijn:
• het gaat om opzettelijk handelen
• er wordt een misleidende voorstelling van zaken gegeven
• er is het oogmerk economisch voordeel te behalen
• er is een benadeelde
• er is sprake van onrechtmatig of onwettig handelen

Fraude werkt averechts op balans aanbrengen. Het is immers geen duurzame oplossing en betekent voor de cliënt een groot risico:
• Bedrag + boete terugbetalen PLUS
• Uitsluitingsgrond voor schuldhulpverlening

Ook in relationeel opzicht kan fraude gevolgen hebben:
• Isolatie/ uitsluiting van de fraudeur door sociale omgeving (als het gedrag bekend wordt en wordt afgekeurd)
• Gezondheidsklachten of stress
• Relatieproblematiek


De reden(en) voor fraude zijn niet relevant voor het stoppen van de ondersteuning als de fraude doorgaat. Mogelijke, door de klant, op te voeren ‘redenen’:
• Zwart bijklussen of bijvoorbeeld onverzekerd autorijden, werk kwijt geraakt, geen nieuw werk kunnen vinden, te lage uitkering voor uitgaven en daarom zwart bijklussen;
• partner overleden, hoge ziektekosten gehad, te laag inkomen/uitkering;
• echtscheiding, veel minder inkomsten, lasten nu alleen dragen (en dat lukt niet), opgezadeld met schulden;
• bestedingspatroon; hobby, vakanties e.d. willen bekostigen.
Fraude is geen manier om de disbalans inkomsten – uitgaven duurzaam op te heffen.

Fraude blijkt bij de intake

De fraude moet direct stoppen: de cliënt moet anders met geld om willen gaan en dat ook laten zien. Fraude moet stoppen, anders geen ondersteuning. De coördinator/intaker geeft dit aan en benoemt dit. De organisatie/coördinator moet tevens bedenken of en zo ja wanneer fraude gemeld moet worden (bij de organisatie die het betreft). En wat de consequentie is als dat niet gebeurt.

Fraude blijkt tijdens de ondersteuning

De cliënt moet bij de intake horen dat als tijdens de ondersteuning door een vrijwilliger blijkt dat de cliënt (of een lid van het huishouden) fraudeert, de vrijwilliger dit moet melden aan de coördinator. Deze zal het frauderen met de cliënt/het huishouden bespreken. De kans is groot dat de ondersteuning wordt gestopt (risico!) als de cliënt niet bereid is de fraude te stoppen.

In de overeenkomst van de organisatie met de cliënt moet het risico van het plegen van fraude opgenomen zijn. Deze overeenkomst wordt ook getekend door de vrijwilliger, zodat die ook weet wat zijn rol/taak is bij fraude: de fraude bij de coördinator aankaarten.

Tool reviews

Emma Houwen
Emma Houwen
Startpunt geldzaken
Lees verder
Hier is ruimte om een review stuk over de tool weer te geven. Integer porta sed eros id hendrerit.
Emma Houwen
Emma Houwen
Startpunt geldzaken
Lees verder
Hier is ruimte om een review stuk over de tool weer te geven. Integer porta sed eros id hendrerit.
Emma Houwen
Emma Houwen
Startpunt geldzaken
Lees verder
Hier is ruimte om een review stuk over de tool weer te geven. Integer porta sed eros id hendrerit.
Emma Houwen
Emma Houwen
Startpunt geldzaken
Lees verder
Hier is ruimte om een review stuk over de tool weer te geven. Integer porta sed eros id hendrerit.
John Doe
John Doe@username
Lees verder
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Lees verder
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Previous
Next

Gerelateerde artikelen

Vrijwilligers kunnen veel betekenen voor hulpvragers en hun financiële zaken. Maar zomaar iemand helpen hoeft niet tot de beste resultaten te leiden. Als project of organisatie wil je iets oplossen binnen het werkgebied en dat doe je meestal niet alleen. Vaak is er een gemeente betrokken die de subsidie verstrekt en daarmee ook wensen en eisen heeft met betrekking tot de dienstverlening. Daarnaast zijn er verschillende soorten hulpverleners actief, die ieder een rol kunnen spelen bij het helpen oplossen van problemen en versterken van iemands kracht. Hoe complexer iemands problemen, hoe meer partijen betrokken kunnen zijn.
Eén op de 20 ouderen heeft te maken met fysiek geweld, chronisch verbale agressie of financiële uitbuiting. Van alle slachtoffers is 80% vrouw. 80-plussers en alleenwonenden zijn vaker slachtoffer. Een veelvoorkomende vorm van ouderenmishandeling is financiële uitbuiting. Financiële uitbuiting is het ongepast gebruik maken van de bezittingen van een oudere. Het kan te maken hebben met geld of goederen, bijvoorbeeld pinpas-fraude of het wegnemen van sieraden.
Vrijwilligers kunnen veel betekenen voor hulpvragers en hun financiële zaken. Om dat goed te doen is het belangrijk te werken aan hun deskundigheid. Vaak hebben vrijwilligers in spé een bepaalde verwachting, en die sluit niet altijd aan bij de werkelijke opdracht. Door het stimuleren van deskundigheid help je de verwachtingen aan te sluiten bij de problematiek van de doelgroep, het probleem dat de organisatie wil oplossen en wat daarvoor nodig is. Samen werken aan kennis en vaardigheden zorgt niet alleen voor betere resultaten, ook voor gemotiveerde vrijwilligers.
Armoede is een veelkoppig monster en vaak komen financiële problemen niet alleen. Hulpvragers schakelen in verschillende fases hulp in. Voor de een is het niet goed begrijpen van de post reden om hulp te zoeken, de ander wacht daarmee totdat het water aan de lippen staat. De een is na een life-event de grip op de administratie verloren, de ander heeft door armoedeproblemen in de jeugd geen zicht op de eigen kracht en mist een aantal basisvaardigheden.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.