Dossier Ketensamenwerking

Regie gemeente #

Thuisadministratie maakt onderdeel uit van de keten schulddienstverlening. Afstemming en samenwerking tussen lokale ketenpartners is essentieel voor de kwaliteit van de ondersteuning in een gemeente. Het is de taak van de gemeente om regie te voeren over ketensamenwerking.

Goede ketensamenwerking betekent dat de dienstverlening aan de burger steeds op tijd plaats vindt, geen wachttijden kent en dat er geen onnodige overlap of doublures in de dienstverlening voorkomen. Financiële problemen en toekomstonzekerheid bij ketenpartners zijn slechte randvoorwaarden voor samenwerking. Het is dan moeilijker de cliënt bij het beleid en de organisatie centraal te stellen.

Vernieuwde infosheet LSTA #

Hoe kan ketensamenwerking worden bevorderd? Wat zijn aandachtspunten? Welke elementen van ketensamenwerking kunnen worden onderscheiden? De LSTA infosheet van september 2017 is vernieuwd en geactualiseerd. Je kan de infosheet hieronder downloaden.

Powered by BetterDocs