Waar moet je op letten tijdens corona?

Stappenplan Grip op Geld in tijden van Corona

Door Corona kan inkomen teruglopen en het ontstaan van schulden liggen dan op de loer. Nibud heeft een stappenplan Geldwijzer Corona met onder andere handige links naar bijvoorbeeld een voorbeeldbrief ‘aanvraag uitstel betaling’. Kijk voor het stappenplan op de website van Nibud door hier te klikken. 

Huisbezoek in de 1,5 meter samenleving

De maatregelen vanuit de Rijksoverheid zijn inmiddels verruimd en dat betekent dat huisbezoeken aan hulpvragers weer mogelijk zijn. Het is echter niet altijd even makkelijk om 1,5 meter afstand te bewaren tijdens een huisbezoek. Hiertoe heeft onze partner Budgetmaatjes 010 het LSTA gevraagd om een inventarisatie te maken van de nieuwe maatregelen rondom huisbezoeken. Met behulp van verschillende reacties en tips vanuit onze achterban hebben we een overzicht kunnen maken van de belangrijkste maatregelen die nageleefd moeten worden.

LSTA corona protocol

Nu de maatregelen door de Rijksoverheid worden verruimd kunnen huisbezoeken mogelijk ook weer langzaam worden opgestart. Alleen, waar moet je dan op letten? Op basis van ontvangen reacties heeft het LSTA een corona protocol geschreven. We zien het als een dynamisch document. Pak de elementen eruit die voor jouw organisatie van belang zijn.

Movisie

Hoe ga je als sociaal werker om met fysieke ontmoeting tijdens de coronacrisis? En wanneer bepaal je of een face-to-face ontmoeting nodig is? Movisie legt in deze animatievideo uit welke afwegingen je kan maken voordat je een besluit neemt. Wil je meer informatie? In dit artikel wordt een kader geboden dat sociaal werkers helpt om zorgvuldig afwegingen te maken.

Movisie heeft een dossier aangemaakt met informatie over het coronavirus en de gevolgen die het heeft binnen de verschillende thema’s van het sociaal domein. Daarnaast heeft Movisie een handreiking opgesteld waarmee vrijwilligersorganisaties protocollen kunnen opstellen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen tijdens huisbezoeken.

Vrijwilligerswerk.nl

Heb je een input nodig voor een eigen protocol voor jouw vrijwilligersorganisatie? Vind hier de handreiking van Vrijwilligerswerk.nl waarmee je een eigen protocol kan opstellen met maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen tijdens vrijwilligerswerk.

VNG

Vind hier al je antwoorden over Corona binnen het sociaal domein over de volgende onderwerpen:

  • Doelgroepenvervoer
  • Opvang kwetsbare kinderen en noodopvang kinderen
  • Participatie / werk en inkomen
  • Wmo en Jeugd
  • Continuïteit financiering aanbieders Wmo en Jeugd
  • Maatschappelijke opvang / beschermd wonen / vrouwenopvang / huiselijk geweld / mensenhandel

Nederlands jeugdinstituut

Door de gevolgen van de Coronacrisis kunnen de spanningen binnen huishoudens gemakkelijker oplopen. Het Nederlands Jeugdinstituut geeft hier tips over hoe je als hulpverlener kan handelen indien je je zorgen maakt over de veiligheid van een kind.

Handige hulpmiddelen voor coördinatoren, vrijwilligers en hulpvragers

Beter rondkomen
Beter rondkomen
LSTA Startpunt geldzaken
Lees verder
Geldplannen helpen bij het creëren van overzicht. 'Beter rondkomen' kan de vrijwilliger en deelnemer helpen snel inzicht te krijgen in mogelijke besparingen.
Rondkomen met kinderen
Rondkomen met kinderen
LSTA Startpunt geldzaken
Lees verder
Geldplannen helpen bij het creëren van overzicht. 'Rondkomen met kinderen' kan de vrijwilliger en deelnemer helpen snel inzicht te krijgen in mogelijke regelingen voor ouders.
Kom uit de geldzorgen
Kom uit de geldzorgen
LSTA Startpunt geldzaken
Lees verder
Geldplannen helpen bij het creëren van overzicht. 'Kom uit de geldzorgen' geeft snel inzicht in de inkomsten, uitgaven, schulden en mogelijke acties.
Bijna 18
Bijna 18
LSTA Startpunt geldzaken
Lees verder
Geldplannen helpen bij het creëren van overzicht. 'Bijna 18' geeft snel inzicht in alle (financiële) veranderingen die ingaan op de 18de verjaardag.
Werkloosheid
Werkloosheid
LSTA Startpunt geldzaken
Lees verder
Geldplannen helpen bij het creëren van overzicht. 'Werkloosheid' helpt snel grip te krijgen op mogelijke acties die noodzakelijk zijn bij teruglopende inkomsten.
Scheiden
Scheiden
LSTA Startpunt geldzaken
Lees verder
Geldplannen helpen bij het creëren van overzicht. 'Scheiden' helpt snel inzicht te krijgen in mogelijke acties bij het verbreken van de samenspraak van goederen.
Statushouders
Statushouders
LSTA Startpunt geldzaken
Lees verder
Geldplannen helpen bij het creëren van overzicht. 'Statushouders' is een krachtig hulpmiddel dat lastige (financiële) concepten vertaald in het Engels, Arabisch of Triqinya.
Nibud Geldplannen
Nibud Geldplannen
Geldplannen via jouw gemeente
Lees verder
Geldplannen helpen bij het creëren van overzicht. Als jouw gemeente aangesloten is vind je via deze link geldplannen voor ZZP, sparen en pensioen.
Steffie.nl
Steffie.nlTechnische zaken simpel uitgelegd
Lees verder
Steffie is een website voor mensen die moeite hebben met taal en digitalisering. Er staan veel tips die vrijwilligers kunnen gebruiken in het contact met een deelnemer met LVB.
NIvB
NIvBHulpmiddel bij betalingsregelingen
Lees verder
Nibud, NVVK en Buddypayment ontwikkelen samen een hulpmiddel voor betalingsregelingen. Let op, maak nooit afspraken als er problematische schulden spelen!
Gezond verzekerd.nl
Gezond verzekerd.nlBesparen via jouw gemeente
Lees verder
Steeds meer gemeenten zijn aangesloten bij Gezondverzekerd. Krijg snel inzicht in mogelijke regelingen en bespaar op energiekosten zorgverzekring.
SEO Kansenatlas
SEO KansenatlasSnel inzicht in gemeente cijfers
Lees verder
De Kansenatlas geeft snel inzicht in gemeentelijke cijfers generatie armoede, inkomen en maatschappelijke participatie.
Kansenkaart
KansenkaartKansen van kinderen
Lees verder
De kansenkaart richt zich op de relatie tussen inkomen van ouders en geboorteplaats met geboortegewicht en schoolprestaties van het kind.
Armoedekaart
ArmoedekaartCBS armoede in beeld
Lees verder
Een overzicht van inkomensgegevens per gemeente.

Gerelateerde artikelen

In dit infosheet zet het LSTA op een rij waar aan te denken bij deskundigheidsbevordering en kwaliteit. Hoe train je je vrijwilligers? Waar voldoet een goede training aan?
Goede ketensamenwerking betekent dat de dienstverlening aan de burger steeds op tijd plaats vindt, geen wachttijden kent en dat er geen onnodige overlap of doublures in de dienstverlening voorkomen. Hoe kan ketensamenwerking worden bevorderd? Wat zijn aandachtspunten? Lees het in de infosheet Ketensamenwerking.
In 2018 scherpte de overheid de wetgeving over het gebruik van deze persoonsgegevens aan, met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De bescherming van persoonsgegevens is een vraagstuk voor de organisatie – zo ook de organisatie die met vrijwilligers werkt. Op deze pagina lees je wat je als organisatie verplicht bent, en wat je nog meer kunt doen om persoonsgegevens te beschermen. Daarnaast komt aan bod hoe je als organisatie de balans bewaakt tussen privacybescherming en een werkbare ondersteuning aan hulpvrager.
De taken van professionals omschrijven, overeenkomsten met vrijwilligers opstellen, financiering vinden, projectplan schrijven: ben je van plan een project op te zetten dat vrijwilligers inzet bij geldzaken, dan is er van alles om rekening mee te houden. Het LSTA heeft ruime ervaring in de begeleiding van lokale organisaties bij het opzetten van hun projecten in ondersteuning bij geldzaken. Op deze pagina lees je tips en word je doorverwezen naar documenten die je verder op weg kunnen helpen. Daarnaast komen achtergronden over de kosten van projecten, ketensamenwerking en het meten van resultaten aan bod.