Het LSTA

In vorige artikelen heeft u kunnen lezen dat we plannen aan het maken zijn voor de toekomst van het LSTA. In dit artikel delen we de plannen en stellen we graag de mensen achter het LSTA aan u voor.

Frederieke Kokol – directeur Stichting Nederland Geldzorgenvrij  

Mijn naam is Frederieke Kokol. Vanaf de oprichting ben ik betrokken bij Stichting Nederland Geldzorgenvrij, eerst als kwartiermaker en nu als directeur. De Stichting biedt meerdere programma’s aan, waaronder LSTA. Bij deze programma’s ben ik betrokken op strategisch vlak maar ook op operationeel vlak. Naast mijn werkzaamheden bij Stichting Nederland Geldzorgenvrij ben ik actief bij Geldfit als Operationeel Manager.  

Hans Koning – Intern coördinator van het LSTA  

Ik ben Hans Koning en werkzaam als Intern Coördinator bij het LSTA. Ik ben betrokken bij alles wat we samen met de AVS-partners (Alliantie Vrijwillige Schuldhulp) ondernemen, momenteel vooral bij het project Samen erop vooruit. Binnen het LSTA ben ik voornamelijk bezig om het Stimuleringsnetwerk inhoud te geven. Wat heeft een organisatie eraan om lid te zijn van het LSTA en wat hebben anderen aan jou. Wat kunnen we van elkaar leren en hoe helpen we elkaar. Ik noem dat ‘voor en door’. Daarnaast mag ik mijn ervaring inzetten als trainer en opleidingsadviseur om het LSTA ‘opleidingsportal’ verder te ontwikkelen.

Jasper Hoolsema – Operationeel Manager Stichting Nederland Geldzorgenvrij  

Mijn naam is Jasper Hoolsema en ik ben werkzaam als Operationeel Manager bij Stichting Nederland Geldzorgenvrij. Ik ben actief betrokken bij het LSTA en verantwoordelijk voor het gehele operationele gedeelte. Dit omvat onder andere het bedenken en uitvoeren van plannen, evenals het beheren van contracten en overeenkomsten. Bij inhoudelijke vragen over het LSTA, kunt u altijd bij mij terecht. Naast mijn betrokkenheid bij het LSTA, ben ik ook bezig met andere programma’s en projecten binnen de Stichting Nederland Geldzorgenvrij. Ik kijk ernaar uit om samen te werken en de verschillende relaties verder te versterken. 

Heeft u vragen aan Frederieke, Hans of Jasper of wilt u graag meer weten over het LSTA en wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op via info@LSTA.nl.

LSTA: Onderdeel van een groter ecosysteem  

LSTA is als activiteit van Stichting Nederland Geldzorgenvrij onderdeel van een groter ecosysteem. We werken nauw samen met de Nederlandse Schuldhulproute (NSR), die als doel heeft om mensen met geldzorgen eerder te vinden, bereiken en naar passende hulp te leiden. Samen met toeleiders zoals bedrijven, werkgevers en woningcorporaties, leidt de NSR mensen met geldzorgen naar Geldfit, waar ze online, via de chat of telefonisch ondersteuning kunnen krijgen. Indien nodig worden ze doorverwezen naar lokale hulp bij financiële problemen.

Vrijwilligers: Essentieel voor preventie en ondersteuning 

Kundige vrijwilligers zijn een essentieel onderdeel bij het voorkomen en oplossen van (beginnende) financiële problemen. Helaas komt het nog te vaak voor dat mensen met financiële zorgen niet op de juiste plek terecht komen.  

Het LSTA streeft ernaar om lokale en regionale samenwerking te bevorderen en zo meer mensen met financiële zorgen te bereiken en te ondersteunen.

Missie en visie LSTA  

Voor nu en in de toekomst werken we hard aan de missie en visie van het LSTA:  

  • We zoeken en verbinden lokale partners en faciliteren samenwerking tussen hen om de effectiviteit van thuisadministratie en hulp bij financiële problemen te vergroten.  
  • We ontwikkelen en handhaven kwaliteitsnormen voor thuisadministratie en financiële vrijwilligers via het LSTA-kenniscentrum en het portal. We organiseren trainingen en bijeenkomsten voor lokale coördinatoren en vrijwilligers. 
  • We ondersteunen lokale partners in hun groei door kennis en ervaring uit te wisselen. Best practices, lokale successen en ervaringen creëren een vruchtbare leeromgeving waarin partners van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen.  
  • We creëren communities waarin LSTA-partners elkaar kunnen vinden, contact kunnen leggen en gezamenlijk kunnen werken aan de verdere ontwikkeling van thuisadministratie. Deze communities bevorderen samenwerking en innovatie binnen het netwerk. 
  • We fungeren als informatie- en toeleidingspunt voor lokale vrijwilligers op financieel gebied en bieden ondersteuning en advies via onze helpdesk. 
  • Als onderdeel van Stichting Nederland Geldzorgenvrij hebben we nauwe banden met de Nederlandse Schuldhulproute en zijn we verbonden met landelijke ontwikkelingen en projecten via de AVS (Alliantie Vrijwillige Schuldhulp).

Binnen dit gevarieerde en toekomstbestendige netwerk blijft het LSTA zich inzetten voor de verdere ontwikkeling en verbetering van thuisadministratie, met als uiteindelijk doel het effectief ondersteunen van mensen met financiële uitdagingen.

Gerelateerde artikelen