Inzicht: laatste cijfers Centraal Bureau voor Statistiek

Recentelijk publiceerde het CBS de armoedecijfers van 2019. Over de hele linie is het aantal mensen dat risico loopt op armoede in Nederland van 2011 tot voor de coronacrisis wat afgenomen. ZZP-ers lieten tot voor de coronacrisis de grootste daling zien over deze periode al liep deze groep nog steeds een hoger risico dan werknemers of zmp-ers (zeflstandig met personeel). Opvallend is dat zzp-ers die in de cultuursector of handel en horeca actief zijn veel groter risico liepen in 2019 dan de collega zzp-ers binnen financiële dienstverlening, gezondheidszorg en welzijn (respectievelelijk 12% tegenover een kleine 2%), groepen die nu door de coronacrisis nog harder worden geraakt. Daarnaast publiceerde het CBS recentelijk cijfers over bijstandsaanvragen september 2020 in vergelijking met dezelfde periode het jaar daarvoor. Daaruit blijkt dat het totaal van aanvragen onder alle doelgroepen is toegenomen maar jongeren tot 27 jaar laten de grootste toename zien. De uitstroom blijft daarbij ook achter ten opzichte van de instroom, het totaal aantal mensen met een bijstandsuitkering is in zijn totaliteit 7000 aanvragen meer dan september 2019.
Lees meer op de site van Stimulansz. Of lees meer op de site van CBS.

Gerelateerde artikelen