Vrijwilligersorganisaties en gemeente werken samen in Zoetermeer

In Zoetemeer heeft de gemeente het voortouw genomen om de inzet van vrijwilligers en de subsidiëring radicaal te veranderen. In plaats dat de gemeente bepaald welke initiatieven een subsidie ontvangen is er een samensturing opgezet waarin de verschillende lokale organisaties ieder vanuit eigen talent een bijdragen leveren aan een gezamenlijke visie, werving, matching en subsidiëring waarin het gezamenlijk doel voorop staat. Afspraken binnen deze samensturing zijn: samenwerken, kennis en kunde delen, zoetermeervoorelkaar.nl als gezamenlijk digitaal platform in de toekomst, een gezamenlijk loket voor vrijwilligers in spe die er digitaal niet uitkomen, samenwerken op het gebied van scholing, evenementen, leerkringen, gezamenlijke werving, een systeem voor matching en tot slot de gezamenlijke ambitie met de gemeente om vrijwilligers door te laten stromen naar betaald werk. Wilt u meer lezen over de samensturing in Zoetermeer? Lees bij Movisie meer over dit onderwerp.

Gerelateerde artikelen