Zorgen voor en controleren van besteding gemeenschapsgeld een dilemma

Het was Andre Moerman van schuldinfo.nl die middels een bericht op Linkedin, over het besluit van gemeente Wijdemeren dat een inwoner de waarde van ontvangen boodschappen geld moet terug betalen, het balletje deed rollen richting politiek Den Haag. Dat zijn bericht zoveel stof deed opwaaien wijdt Moerman volgens een interview op de website ‘binnenlandsbestuur.nl’ aan de kerstperiode toen het bericht verscheen en dat de toeslagaffaire vers in het geheugen ligt. Het is wettelijk geregeld dat gemeenten het bedrag moeten terugvorderen en een boete opleggen bij het schenden van de inlichtingen plicht. Een plicht die Moerman liever van tafel ziet gaan.

De gemeente Wijdemeren, waar het voorval plaats vond, heeft om bovenstaande juridische reden besloten bij het besluit tot terugbetaling te blijven. De burgemeester steunt daarbij haar ambtenaren die de wet en beleidsregels correct hebben uitgevoerd, schrijft de website gemeente.nu.

Jurist Evelien Meesters schrijft op de website Stimulansz dat gemeenten een lastige taak hebben in het bewaken van de juiste balans en betreurd de negatieve toon over ambtenaren belast met dit werk. Niet lang geleden sprak de media en publieke opinie schande van mensen die bijstand ontvingen met een tweede huis in het buitenland. Meesters stelt: dan is het beleid te soft en dan te streng. Maar zo vindt zij, het gaat om gemeenschapsgeld en dat dient goed besteed te worden en geldt de handhaver als het geweten van de organisatie.

Gerelateerde artikelen