Instituut voor betalingsregelingen

De NVVK (branchevereniging voor financiële dienstverlening) Nibud en Buddypayment slaan de handen in een om een nieuw instituut op te zetten. Kortweg wordt het instituut NLvB genoemd. Het NLvB biedt de helpende hand bij het maken van betalingsafspraken. Veelal komen mensen in de problematische schulden omdat zij zich laten verleiden tot het maken van afspraken die niet passen bij de andere achterstanden en inkomsten. Via NIvB wordt de berekening gemaakt door Nibud en kunnen gebruikers gegevens inladen via bijvoorbeeld Buddy app.

Kijk hier om de proefsessie te starten

Inmiddels is de testfase gestart en kunnen consumenten straks gebruik maken van hulp bij afbetaling aangepast op budget.

Let op! Maak bij problematische schulden nooit afspraken zonder een schuldhulpverlener te raadplegen!

Gerelateerde artikelen

Vanuit de samenwerking met de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS), is veel materiaal ontwikkeld dat door coördinatoren gebruikt kan worden bij de inzet van vrijwilligers geldzaken.