Basistraining coördinatoren: documenten

Welkom op de LSTA basistraining voor Coördinatoren pagina. Op deze pagina tref je alle LSTA documenten waarnaar verwezen wordt in de Nibud Academie.

Document 1: Taak/Functie omschrijving Coördinator

Onderdeel van de module: Wat doe je als coördinator onderdeel: Taken en Competenties.

Document 2: Infosheet Ketensamenwerking

Onderdeel van de module: Met wie en hoe werk je samen. Onderdeel: Samenwerken.

Document 3: Werkboek samenwerken en schuldhulp

Onderdeel van de module: Met wie en hoe werk je samen. Onderdeel: Samenwerken.

Document 4: Model overeenkomst hulpvrager & Model overeenkomst hulpvrager (B1 taalniveau)

Onderdeel van de module: Werken met Hulpvrages. Onderdeel: Basisproces hulpvrager

Document 5: Voorbeeld voorwaarden hulpvrager thuisadministratie

Onderdeel van de module: Werken met hulpvragers. Onderdeel: Intake hulpvrager.

Document 6: Intakeformulier Humanitas

Onderdeel van de module: Werken met hulpvragers. Onderdeel: Intake hulpvrager.

Document 7: Handreiking intake model Humanitas

Onderdeel van de module: Werken met hulpvragers. Onderdeel: Intake hulpvrager.

Document 8: Infosheet Digitalisering

Onderdeel van de module: Werken met hulpvragers. Onderdeel: Achterliggende problematiek.

Document 9: Infosheet Fraude

Onderdeel van de module: Werken met hulpvragers. Onderdeel: Achterliggende problematiek.

Document 10: Infosheet Ouderenmishandeling

Onderdeel van de module: Werken met hulpvragers. Onderdeel: Achterliggende problematiek.

Document 11: Functieprofiel vrijwilligers

Onderdeel van de module: Werken met vrijwilligers. Onderdeel: Werving en Selectie.

Document 12: Checklist kennismakingsgesprek

Onderdeel van de module: Werken met vrijwilligers. Onderdeel: Kennismakingsgesprek. 

Document 13: Overeenkomst vrijwilligers

Onderdeel van de module: Werken met vrijwilligers. Onderdeel Kennismakingsgesprek.

Document 14: Infosheet Programma van eisen voor trainingen

Onderdeel van de module: Werken met vrijwilligers. Onderdeel Deskundigheidsbevordering.

Document 15: Infosheet intervisie

Onderdeel van de module: Werken met vrijwilligers. Onderdeel Deskundigheidsbevordering.

Document 16: Nibud: Handreiking kwaliteitsborging

Onderdeel van de module: Verdieping. Onderdeel: Meten van resultaten.

Document 17: infosheet AVG

Onderdeel van de module: Verdieping. Onderdeel: Privacy en gegevensbescherming.

Document 18: Voorbeeld beleidsplan privacy

Onderdeel van de module: Verdieping. Onderdeel: Privacy en gegevensbescherming.

Document 19: Voorbeeld privacyverklaring website

Onderdeel van de module: Verdieping. Onderdeel: Privacy en gegevensbescherming.

Document 20: Infosheet Kosten van Thuisadministratie

Onderdeel van de module: Verdieping. Onderdeel: Kosten en financiering

Gerelateerde artikelen